Overzicht van Verenigingen in Nes e.o.

Vereniging:

Contact persoon:

Contact:

Meer info:

Vereniging voor
dorpsbelangen Nes

Anna Sijtsma

Tel: 0519-724202
E-mail

Op deze site

Stichting Dorpshuis
de Nespel

Rene Elzinga
Anneke de Vries

Tel: 06-15697924
E-mail

Website

Facebook

Jeugdhonk  Ûs Paleis

Catharina Visser
Martje de Vries

Tel: 0519-589339
Tel: 06-25522420

Facebook

Dorpskrant
Nes Nijs

Richtje Visser

Tel: 0519-589738
E-mail

 

Activiteiten commissie

Trientsje de Groot

Tel: 06-15492153

Facebook

Kaats vereniging Nes

Louis Keegstra
Anneke de Vries
Jappie de Vries

Tel: 0519-589230
Tel: 0519-589693
Tel: 0519-589718

Facebook

Uitvaartvereniging
de Laatste Eer

Minke van der Wagen

Tel: 0519-589887
Mob: 06-30223748
E-mail

 

Muziekvereniging
Soli Deo Gloria

Jan Visser

Tel: 0519- 589738
E-mail

Website

Facebook

Bezoek dames

Rennie Riemersma

Tel: 0519-589563

 

Gymnastiekclub
"Warber Bliuwe"

Attie Keegstra

Tel: 0519-589580

 

Biljartvereniging
De Koarte Keu

Henri Schuurman

Tel: 0519-589930
E-mail

 

Motorklup
de Waadriders

Piet van Dijk

Tel: 0519-701432

Website

Facebook

Amateur toneel club Nes

Sylvia Jagersma

Tel: 0519-589323

 

Klaverjas club

Ytje Boukje Eelkema

Tel: 0519-589359

 

Protestantse gemeente Nes-Wierum

T.Fokkinga-Swart

Tel: 0519-589267
E-mail

 

Ropta Boys

Henny Vlasma

Tel: 0519-589264

Website

Tennis Club
 Metslawier e.o.

 

E-mail

Website

 

Facebook

HijsPaleis

 

 

Facebook