NYNKE FAN HICHTUM (Sjoukje M.D. Bokma de Boer)
  Beeld Nynke van Hichtum

Berne: 13 febrewaris 1860, Nes (WD)
ferstoarn: 9 jannewaris 1939, Hilversum
berop: berneboekeskriuwster

 

Nes is bekend als geboortedorp van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939), later bekend geworden als (kinderboeken) schrijfster Nynke van Hichtum.

één van haar meest gelezen boeken is Afkes Tiental.
In november 1997 is ter nagedachtenis aan haar een sculptuur (gemaakt door Hans Jouta) onthuld aan de Hoofdstraat.

 
  Logo_Wikipedia
 

Meer over Nynke van Hichtum op Wikipedia

Portret Nynke van Hichtum

 

 

Jeugdige Nynke van Hichtum in Nes
   
Leeuwarder courant, 3 september 1997
  Hans Jouta maakt beeld Nynke van Hichtum
 
 

Hans Jouta bij zijn bronzen buste van Nynke van Hichtum, die in november op de hoek van de Haadstrjitte en De Kamp in Nes (Dongeradeel) komt te staan. Op de zuil rechts het bronzen tekstblad, op de lege zuil linksvoor komt de schrijvende hand, die nog in brons moet worden gegoten. Foto LC/Paul Janssen.

 
 

FERWERD - Op 7 november wordt Nes in Dongeradeel opgesierd met een beeldhouwwerk. Op die dag wordt namelijk de portretbuste van Nynke van Hichtum onthuld. Een eerbetoon aan de beroemde schrijfster van 'Afke's tiental', die als Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer in 1860 in Nes werd geboren, en later bekend werd als de vrouw van dichter-politicus Piter Jelles Troelstra. Beeldhouwer Hans Jouta in Ferwerd is op het ogenblik druk bezig om het beeld op tijd klaar te krijgen.

Het is de eerste overheidsopdracht voor Jouta, die eerder beeldjes maakte van `De aaisiker' in Dearsum en `De fuotbaljende Wardiaan' in zijn woonplaats. Via de Stichting Keunstwurk in Leeuwarden kwam hij te weten dat de gemeente Dongeradeel een beeld van Nynke van Hichtum in Nes wilde hebben en daar een kunstenaar voor zocht. Er kwamen veertien reacties binnen en Jouta hoorde bij het drietal dat een schetsontwerp mocht maken. Tot zijn vreugde kreeg hij uiteindelijk de opdracht.

Het is een samengesteld beeld, rustend op drie zuilen van roestvrijstaal die met bronzen plaatjes zullen worden bekleed. Op de hoogste zuil komt de portretbuste te staan, op de middelste komt een hand die een brief schrijft en op de derde een bronzen tekstblad, waarop 'Nynke van Hichtum, 1860-1939' komt te staan. Jouta: "Ik haw nei in eigentiidske oplossing socht, dêrom dat ritme fan trije sokkels. It wurket ek moai trijediminsionaal, sa is it fan alle kanten ynteressant. Allinnich in portretbuste, dêr rinne je meastal net omhinne."

Hij had geen idee hoe Sjoukje Bokma de Boer er uit had gezien. Maar daarbij werd hij goed geholpen door het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) te Leeuwarden, met name door conservator Tineke Steenmeijer-Wielinga die net een roman over het leven van Nynke van Hichtum ('De oare helte') had geschreven. Van het museum kreeg hij foto's en ander materiaal mee.

Helaas lieten de meeste foto's Nynke van Hichtum op oudere leeftijd zien, terwijl Jouta een jeugdig portret voor ogen had, omdat de predikantsdochter juist in haar jonge jaren in Nes had gewoond.Toch is hij erin geslaagd haar een jeugdig uiterlijk te geven. Ook de tekst die de hand aan het schrijven is komt uit het FLMD. Het is een fragment uit een brief van 28 december 1924, waarin ze over haar jeugd schrijft.

Jouta giet zijn beelden zelf in brons. Een precies karwei, maar hij schrikt niet terug voor ingewikkelde ambachtelijke problemen. Sinds zijn afstuderen aan de Groninger kunstacademie Minerva, acht jaar geleden, heeft hij zich voornamelijk op metaalbewerking geworpen. "Nei de akademy haw ik neat mear oan keunst dien," zegt hij, ,,ik haw fiif, seis fier lang lisfytsen makke."

Op Minerva zat hij op de afdeling schilderen, waar hij les kreeg van Barend Blankert, Jan de Bruin en Wilfred Voet. Maar na de academie noemde hij zich liever smid dan kunstenaar. Pas de laatste paar jaar begon het artistieke bloed weer te kriebelen. "En sa'n projekt stimulearret om troch te gean. It soe moai wêze as ik noch ris in opdracht krige."