Mantelzorgcafe 15 november

OPROEP VRIJWILLIGERS

Beste dorpsbelangen en wijkraden,

Natuurlijk is het jullie niet ontgaan dat Sinterklaas dit jaar heeft gekozen om via Dokkum verder het land in te trekken! Deze dag moet een onvergetelijke worden voor iedereen, maar vooral voor alle kindjes uit Dongeradeel en omstreken. Wij, als projectorganisatie, zouden het ontzettend fijn vinden wanneer jullie ons hierbij een handje kunnen helpen. Daarom ook het verzoek aan jullie deze oproep door te sturen binnen de leden van de dorpsbelangen en wijkraden!

Onze dank is groot!

 

Met vriendelijke groet,

 

Louwineke Jongeling

 

Project assistent Landelijke Intocht Sinterklaas Dokkum 2017

T. (0519) 2 98840

E. sinterklaas@ddfk.nl

 

Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag, de projectondersteuning is van maandag t/m donderdagochtend bereikbaar via sinterklaas@dokkum.nl of via 0519-298888. Mocht ik niet aanwezig zijn, dan krijgt u één van mijn collega's aan de lijn.

Wandel je fit

Uitnodiging Mantelzorg café

Mantelzorg café plus

NAM-infotruck reist van 20-23 juni door Noordoost Fryslân

Enquete meldingsbereidheid

Mijn naam is Johan Oudega en momenteel ben ik aan het afstuderen aan de opleiding Integrale Veiligheid. Ik doe onderzoek voor basisteam Noordoost Fryslân naar de meldingsbereidheid van burgers in Dongeradeel.

Enquête: https://goo.gl/forms/xYIHDgW6GLyP23Zu1

Deze enquête heeft als doel inzichtelijk te krijgen welke redenen burgers hebben om informatie aan de politie te verstrekken of dit juist niet te doen en hoe het basisteam deze bereidheid mogelijk kan verhogen. Door middel van een goede informatiepositie kan de politie beter inspelen op wat er in uw buurt speelt, waardoor bijvoorbeeld overlast sneller tegen gegaan kan worden.

Uw antwoorden zullen uiteraard anoniem worden verwerkt.

 

Ik hoop dat u bereid bent deze enquête in te vullen en mij te helpen bij mijn onderzoek.

 

Alvast bedankt!

Himmeldei 2017 - 8 april in Nes

Na het grote succes van vorig jaar organiseert Dorpsbelang Nes ook dit jaar weer een Himmeldei. De bedoeling is dat we als dorpsbewoners samen een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken om Nes nog een stukje mooier te maken.

De gemeente heeft grijpers en prikstokken beschikbaar gesteld. Met de kinderen doen we dan ook een rondje door het dorp om samen klein zwerfafval te verzamelen. Verder richten we ons dit jaar vooral op het opknappen van de speeltuin. De speeltoestellen kunnen wel een stevige poetsbeurt gebruiken. En de verf van het klimtoestel bladdert af, waardoor de glijstangen onveilig zijn. Het beeld heeft ook betere tijden gekend, er zit veel mos op en ook hier laat de verf los. Tot slot hopen we de tuin op te kunnen knappen. Die dreigt overwoekert te worden door klimop en onkruid. Genoeg te doen dus!

We hopen jullie op zaterdag 8 april om 13.00 uur bij De Nespel te zien. Zwerfafval rapen, schoonmaken, schilderen, tuinieren, voor iedereen is er een passend klusje. Vele handen maken licht werk. Tot zaterdag!

Hardlopen iets voor jou?

  LOCATIE OOSTERNIJKERK

§  Alle niveau’s

§  Start 10 APRIL 2017

§  5 weekse cursus

§  2 x p/wk gezamenlijk trainen in Oosternijkerk

§  Voor iedereen en elk niveau begeleiding

§  Training door Tracy van der Ploeg

§  Professionele schema’s via Hugo Veenker

§  Afsluiting met gezamenlijke 3 km loop

§  Minimale deelname 5 lopers

§  Kosten € 50,00 p/p 10 % Korting bij meer dan 10 deelnemers

§  Na afloop speciaal T-shirt en ……………

 

Wanneer            start maandag 10 april 2017

Extra training op de donderdag vanaf 13 april 2017

Waar                   in Oosternijkerk, verzamelen sportvelden

Tijd                     Maandag    19.30 – 20.30 uur (5 keer)

Donderdag  in overleg met Tracy de trainster, ook  of Witte donderdag verzet wordt, 2e Paasdag geen training de cursus gaat 1 week langer door op maandag.

 

informatie via Hugo Veenker,  info@lopenmethugo.nl

0511-424317/06-38220546Startpagina

Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hoe terloops ook uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

 

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in Friesland.

   

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle inventarisatie in Súdwest Fryslân en onlangs in Harlingen, start er binnenkort een onderzoek naar historische interieurs in Dongeradeel.  Projectleider Mirjam Stuurman: ‘wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘Binnenkort willen we bewoners en eigenaren uitnodigen voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam Stuurman. ‘Vanaf eind maart nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse’.  

 

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

 

Wilt u helpen bij het onderzoek? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

Plus Bus programma januari/februari 2017