Inleveren/inzamelen kerstbomen

24-12-2014

Bericht van de gemeente:

U bent de afgelopen jaren gewend dat de kerstbomen in januari huis aan huis worden opgehaald door de gemeente. Helaas verdwijnt echter de helft van de kerstbomen in de afvalcontainer of komt langs de weg in het openbaar groen terecht. Dit is jammer.
Het inzamelen van kerstbomen kost veel arbeidsuren en brandstof. Voor het milieu is het beter om de bomen gescheiden in te zamelen. De kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden gebruikt voor de toepassing van duurzame energie.
Pilot 2015

In 2015 willen we dit op een alternatieve manier uitvoeren. Op woensdag 7 januari 2015 kunnen de bomen uit Nes worden ingeleverd tussen 13.00-16.00 uur in Oosternijkerk bij sportpark De Fiver (voetbalvelden).
Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. Ook willen we kinderen stimuleren om mee te doen aan deze actie. Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van

€ 0,50. De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2015 worden  ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys  in Dokkum. De loten hebben nummers en je moet deze bewaren.  In de loterij worden 3 geldprijzen verloot:€ 75,00 - € 50,00 - € 25,00
De trekking vindt plaats op vrijdag 9 januari en de winnende loten worden op woensdag 14 januari bekend gemaakt in de NDC . De prijsuitreiking  vindt plaats op woensdag 21 januari 2015 om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

 

Maar……….. Dorpsbelang Nes wil uw kerstboom ook wel ophalen op 7 januari. Zet uw boom om 13.00 uur bij de weg en wij halen hem op en leveren de bomen in te Oosternijkerk. De lootjes en waardebonnen gaan naar de activiteitencommissie en komen uiteindelijk ten goede aan de kinderen. Bewoners buiten de bebouwde kom van Nes kunnen Rienold bellen (06-81917761) om hun boom af te laten halen. Zet de boom uiterlijk 12.00 uur bij de weg.

Kortom: of u brengt uw kerstboom naar Oosternijkerk of Dorpsbelang haalt hem op.Bomen kappen Noorderwei

6-12-2014

De gemeente dongeradeel is van plan een aantal werkzaamheden te gaan uitvoeren in Nes. Deze bestaan uit het kappen en herplanten van een aantal bomen aan de Noarderwei.

Door de afnemende vitaliteit van de bestaande bomen (populieren), is besloten om deze te vervangen door iepen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het herplantproject van de Iepenwacht Fryslan. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2015.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar, bereikbaar via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 140519.

Groentekening Noorderwei

Legenda:
(Rood) te verwijderen Populieren
(Groen) aan te planten IepenWebmaster wissel

6-12-2014

Na jaren van goede dienst heeft Machiel Iedema het webmasterstokje overgedragen aan René Elzinga en Syb Huizinga. Dit heeft een aantal gevolgen voor de website.

De website van Nes zal gaan verhuizen naar een ander webadres, voornamelijk omdat de huidige website  niet door meerdere personen kan worden beheerd, dus ook niet makkelijk  overgedragen kan worden.
Met deze verhuizing zullen een aantal e-mail adressen veranderen, Dit zal zoveel mogelijk worden ondervangen. Ook het website adres zal veranderen. Zodra de nieuwe site beschikbaar is, zal vanaf de oude site een doorschakeling komen naar de nieuwe site.

Op de nieuwe website zullen koppelingen komen met “social media” zoals facebook, twitter en Pinterest e.d.

Er  zal geprobeerd worden om de nieuwe site zoveel mogelijk te laten lijken op de huidige site, zodat alles gemakkelijk terug te vinden is.
De hele aanpak is in opdracht van Dorpsbelang Nes en moet ervoor zorgen dat de website zo actueel mogelijk is en blijft.

Als nieuwe webmasters bedanken wij Machiel voor zijn inzet en werk en hopen dat een ieder ook in de toekomst met veel plezier de website blijft volgen!

 

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Fryslân

 

Burgum, 27-11-2014

Minder inwoners, meer ouderen, minder jongeren, minder huishoudens

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken.

De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Noordoost Fryslân: minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen. Dat heeft gevolgen voor scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Woningen kunnen worden aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. En moeten we iets doen met scholen als het aantal leerlingen (te) klein wordt? Allemaal vragen waar de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân én de provincie de mening van inwoners over willen horen.

Bevolkingskrimp en scenario’s voor de toekomst
De afgelopen maanden zijn scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor basisonderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties, sportverenigingen, etc. uitgenodigd om mee te denken over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten hoe zij denken over de bevolkingskrimp en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de inwoners zelf vinden. Want het gaat om hun woon- en leefomgeving. Daarom is een enquête gemaakt met vragen over de thema’s basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen. 

Enquête
Deze enquête is te vinden op https://www.dwaande.nl/actueel/nieuws en staat tot en met 24 december a.s. online. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over de thema’s basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen.

Drie scenario’s
De uitkomsten van de bijeenkomsten én van de enquêtes worden gebruikt om drie scenario’s uit te werken (met ideeën) voor de spreiding van voorzieningen in de toekomst. Deze scenario’s worden in februari 2015 weer besproken in bijeenkomsten voor gemeenteraden en inwoners.
 

* Agenda Netwerk Noordoost

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werken de  gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie, ondernemers en andere maatschappelijke partijen aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Kijk voor meer informatie op www.dwaande.nl  

Hardlopen iets voor jou?

17-11-2014


LOCATIE IN OOSTERNIJKERK

  • Vrijblijvende proeftraining
  • Ook beginnersnivau
  • StarttoRun vanaf januari 2015          
  • Voor iedereen en elk niveau begeleiding
  • Professionele schema’s via Hugo Veenker
  • Olv Tracy van der Ploeg

Wanneer maandagavond

Waar  Parkeerplaats bij de voetbalvelden Oosternijkerk

Tijd   19.30  tot 20.30

informatie via Hugo Veenker,  info@lopenmethugo.nl

0511-424317

 

Boekpresentatie "Nes en haar bewoners"

19-10-2014

Hallo allemaal,

Het is bijna zover, op zaterdag 25 oktober as wordt het eerste exemplaar van het
boek `Nes en haar bewoners` aangeboden.  U wordt hierbij uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn.Na een korte presentatie wordt het eerste boek aangeboden, maar aan
wie is nog niet bekend. Daarna heb u de gelegenheid om uw bestelde boek tegen
contante betaling in de zaal af te halen. Waar: In dorpshuis `De Nespel` te Nes om
14.00 uur.

Kunt u niet aanwezig zijn dan is het boek op zaterdag 25 oktober en ook alle andere
werkdagen bij mij af te halen tussen 17.00 en 18.00 uur Kouwe 9 te Dokkum.

Kunt u het ook niet af halen dan kunt u 47,50 (Boek en verzend- en
verpakkingskosten) overmaken op nummer: NL12RABO0307865908 tnv. J de Jager onder
vermelding boek Nes en natuurlijk uw adres gegevens. Het boek wordt u daarna zo
spoedig mogelijk toegezonden.

Ook mensen die het boek niet hebben besteld maar toch belangstelling hebben zijn
natuurlijk van harte welkom. ook zij kunnen alleen op zaterdag 25 oktober het boek
nog kopen voor 40 euro. Daarna gaat het boek echt 45 euro kosten.

Mocht u nog inlichtingen willen dan kan dat op nummer 0519-220135 of mailen naar

kouweg@knid.nl

Met vriendelijke groet:  Jan de Jager Dokkum

 

FUNdag 15 november voor jonge mantelzorgers uit Noordoost Friesland

10-10-2014

In Nederland zijn er veel jongeren die opgroeien in gezinnen met een (ernstig of chronisch) zieke ouder, broer of zus. Dit betekent dat zij al op jonge leeftijd flink moeten bijdragen in de huishouding en zorg. Hierdoor hebben deze jongeren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten maar weinig tijd voor zichzelf en leuke, ontspannende activiteiten. Fawaka zet zich al 10 jaar in voor deze jongeren!

Wij organiseren daarom weer een leuke FUNdag voor deze jongeren!

Wat gaan we doen?
De activiteit begint om 16:00 bij het bolwerk in Dokkum, we gaan dan met zijn allen de film ‘the fault in our stars’ bekijken. Rond 19:00 gaan we eten bij chinees restaurant ‘kota radja’  in Dokkum. Er zijn geen kosten aan de activiteit verbonden. Wel moet je zorgen voor eigen vervoer. Als dit niet lukt kunnen we je daar natuurlijk bij helpen.

Informatie en opgave
Ben jij een jonge mantelzorger tussen de 14 en 25 jaar en woon je in Noordoost Friesland? Geef je dan op voor deze leuke activiteit. Wees er snel bij want er kunnen ongeveer 30 jongeren meedoen aan deze activiteit!  Bel voor 10 november naar 0519-292223 of mail naar info@fawaka.nu

 

"Nes en haar bewoners"

29-09-2014

Beste mensen,

Na mijn succesvolle boek “Wierum en haar bewoners”, waarvan inmiddels 300 exemplaren zijn verkocht, verschijnt in oktober het boek:

Nes en haar bewoners.

Boek Nes 2014

Dit boek bevat ruim 700 bladzijden en beschrijft wie er allemaal in Nes woonden vanaf ongeveer 1700.

Afwisselend staan er artikelen over Nes in het boek en niet te vergeten een ruime hoeveelheid foto’s.

U kunt dit boek nu reeds bestellen en er zeker van te zijn dat er voor u een exemplaar beschikbaar is.

De prijs bij voorintekening is € 40,00. Daarna gaat het boek € 45,00 kosten.

 

Hoe kunt u het boek bestellen?

Door een email te sturen naar: kouweg@knid.nl onder vermelding van boek (en) Nes en natuurlijk uw adres gegevens. Of per brief naar: J de Jager, Kouwe 9 9103PE Dokkum

Als het boek gepresenteerd wordt krijgt u bericht/ of waar en wanneer u het boek kunt afhalen.

 

Jan de JagerProject Mantelzorg Maatje is op zoek naar vrijwilligers!

31-05-2014

Het Project  MantelzorgMaatje is het inzetten van maatjes  in de thuissituatie van een zorgbehoevende die niet (lang) alleen kan zijn. Het kan gaan om kinderen, volwassenen en ouderen die chronisch ziek zijn, een handicap of stoornis hebben.

Deze maatjes zijn goed getrainde vrijwilligers die de tijd en aandacht hebben speciaal voor de mantelzorger. Ze luisteren naar de mantelzorger, denken mee en kunnen tips geven. Een maatje kan helpen praktische informatie op te zoeken. Het maatje kan zo nodig de mantelzorger aanmoedigen om voor zichzelf op te komen en meer tijd voor zichzelf te nemen. Het maatje neemt dan de vervangende mantelzorg op zich. De vrijwilliger komt op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal 2 dagdelen per week.

Oproep vrijwilliger

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, affiniteit met de doelgroep en zin in afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden, 
Francien Bekius, 
Oranjewal 28, 9101 JV DOKKUM,
(0519) 292223 of mail f.bekius@het-bolwerk.eu.

Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Mevrouw F. Bekius;
Telefoonnummer werk: (0519) 2223;
f.bekius@het-bolwerk.eu

Met vriendelijke groet,

Stichting Welzijn Het Bolwerk
Francien Bekius
Coördinators Mantelzorg Maatje

Welzijn en de Wmo

20-04-2014

Damwâld/Dokkum, 4 maart 2014

Op het gebied van Welzijn en de Wmo zijn de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel samen met welzijnsorganisatie het Bolwerk overgegaan op een andere manier van werken: het gekantelde werken. In een eerdere mailing hierover hebben wij toegezegd u nog nader te informeren.

Wat houdt gekanteld werken ook al weer in?

Bij de kanteling blijft het doel voorop staan dat iedereen kan meedoen in de samenleving, alleen ligt de nadruk meer op de eigen kracht van inwoners. De totale situatie wordt samen met u bekeken en niet alleen de specifieke vraag op dat moment. Zo wordt het probleem goed in kaart gebracht. Daarbij kijken we samen naar de eigen mogelijkheden, maar ook naar oplossingen die in uw omgeving gerealiseerd kunnen worden. Is dit geen optie, dan kunnen eventuele voorzieningen worden ingezet. Op deze manier kunnen we met minder geld toch goede zorg blijven regelen.

Wat betekent dit voor u als dorpsbelang en voor onze inwoners?

Vanaf begin maart wordt de werkwijze, waarmee het afgelopen half jaar in een deel van de gemeentes is geëxperimenteerd, uitgebreid naar alle dorpen en wijken. Er zijn clusters gemaakt van dorpen en wijken, waarbinnen een team van medewerkers uit de Wmo en het Welzijnswerk werkzaam is. Zo krijgt u (en alle inwoners) vaste contactpersonen voor vragen en initiatieven op gebied van wonen, zorg en welzijn.

De nieuwe werkwijze houdt ook in dat medewerkers van het Wmo-team en het Welzijnswerk een andere rol krijgen. Zo komen er Meitinkers, Specialisten en Mienskipswurkers. In de bijlage kunt u zien wie dat voor uw dorp of wijk is. Komende tijd zullen de medewerkers contact met u opnemen om zichzelf en de nieuwe werkwijze bij u te introduceren. Het staat u natuurlijk ook vrij om zelf contact te zoeken.

Hieronder zullen we kort toelichten wat de verschillende functies inhouden, en wat zij voor u en uw inwoners kunnen betekenen.

De Meitinker (meedenker) helpt bij het verkennen van de mogelijkheden voor goede zorg op huishoudenniveau. De Meitinker kijkt in een zogenaamd “keukentafelgesprek” met de inwoner naar zijn/haar specifieke situatie en mogelijke oplossingen daarin. De Meitinker komt hiervoor bij de mensen thuis. Mocht uit het gesprek blijken dat een voorziening moet worden aangevraagd, dan wordt die aanvraag door een Specialist in behandeling genomen. Deze Specialist kijkt of u daadwerkelijk voor een voorziening in aanmerking komt (indicatiestelling).

Uw organisatie speelt een belangrijke rol in het informele netwerk en de eigen omgeving van inwoners. Mogelijk betekent dat, dat een Meitinker ook bij u komt voor informatie of advies, of een beroep wil doen op mogelijkheden die u kent binnen uw dorp of wijk. Hierover wordt u dan door de Meitinker benaderd. Maar u kunt ook bij de Meitinker terecht als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving.

Voor u als dorpsbelang of wijkraad is ook de Mienskipswurker van belang. De Mienskipswurker stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een Burenhulpdienst. De Mienskipswurker houdt zich bezig met alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud.  Doel van de Mienskipswurker is om initiatieven, mogelijkheden, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden. Maar ook om bij mensen die zichzelf goed redden energie en kracht los te maken om wat te betekenen voor de gemeenschap. Zodat initiatieven / activiteiten in een dorp een oplossing voor individuele vragen kunnen zijn. Bijvoorbeeld samen eten als oplossing voor eenzaamheid. Daarmee richt de Mienskipswurker zich op het inzetten en versterken van de sociale structuur in een dorp.

Deze nieuwe werkwijze houdt overigens ook in dat de Wmo-loketten, zoals we deze kennen, gaan sluiten. De medewerkers komen immers naar de dorpen en wijken toe.

Contactgegevens

Voor vragen kan tussen 8.30 en 12.00 uur contact opgenomen worden met de Meitinkers of Mienskipswurkers via telefoonnummer 14 0511 of 14 0519. Zij zijn ook per mail bereikbaar via wmoloket@dongeradeel.nl of wmoloket@dantumadiel.eu .

Met vriendelijke groet,

Annewiep Bloem, interim-manager
Stichting Welzijn “Het Bolwerk”
Reinder Meekma, beleidsmedewerker Welzijn
Gemeente Dantumadiel, Team Wolwêzen en Ûnderwiis
Wence Wassink, beleidsmedewerker Wmo en Zorg
Gemeente Dongeradeel,  Afdeling Ontwikkeling

Bijlagen:
Advertentie nieuwe werkwijze

Flyer Wmo-meitinker

Grasbakken alleen voor gras

19-03-2014

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Helaas komt het regelmatig voor dat er misbruik wordt gemaakt van de grasbakken. Er wordt dan niet alleen gras in gegooid, maar ook ander (grof) tuinafval. Hiermee komt de aparte verwerking van gras onder druk te staan en kan het plaatsen van grasbakken niet meer uit. Bovendien geeft het een rommelig aanblik voor de omgeving. Wij vragen alle gebruikers van de grasbakken alleen gras in de grasbak te doen. Ander tuinafval kunt u kwijt in de groene container. Grof tuinafval, zoals takken, kunt u gratis brengen op de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwald. Bij herhaaldelijk misbruik van de grasbak kan de gemeente besluiten om de betreffende grasbak te verwijderen. Helaas worden de nette gebruikers hiervan de dupe!!

Gooi dus alleen gras in de grasbak. Dank voor uw medewerking!

"De laatste eer Nes" huldigt jubilaris

14-03-2014

foto 2014

Voute Party

06-03-2014

2014 Voute Party

1e Noordelijk Open Darttoernooi

06-03-2014

Dart poster

Verkiezingsdebat

05-03-2014

Advertentie_verkiezingsdebat

Mts Keegstra te Nes giet ek foar goud!

Maandag 10-02-2014

NES - De FNP Dongeradiel hat op besite west by de Blommekweker Keegstra te Nes. In modern bedriuw dy’t bekend stiet om de kwaliteit fan syn produkten. Krekt de midden en lyts bedriuwen bin fan grut belang foar in libbendich plattelân. Yn Nes sit de Mts Keegstra, dizze blommekweker kweekt mar leafst 80 ienjierrige soarten elts jier.

Lees meer op de site van RTV Noordoost Friesland