Theaterhuwelijk kerk Wierum

29-12-2013

Voor het eerst wordt op zaterdag 18 januari in de Museumkerk van Wierum een theaterhuwelijk voltrokken. In deze hilarische en unieke productie, fungeert het publiek als familie.

Het bonte theatergezelschap van de Van Ravesteijn Entertainment Group uit Leeuwarden, speelt dan de musical-klucht "De Bruiloft". Een verrassende en muzikale voorstelling die speciaal is geschreven voor aan het altaar.

Oude beppe heeft een groen blaadje veroverd en de grote dag is daar. Maar aan het altaar mislukt elke poging tot een ja-woord, door toedoen van een poes en een vergiftigde rookworst.

Iedereen aast op het vermogen van de oude dame, maar zij blijkt een totaal andere bestemming te hebben voor het geld: Poes is de belangrijkste erfgenaam. Daar is de familie het niet mee eens. Ze proberen het beest naar de eeuwige jachtvelden te helpen.

En daardoor loopt de bruiloft hilarisch in de soep.

Het publiek zit bovenop dit blijspel en de spelers gebruiken de hele kerk als speelvloer. De vier acteurs spelen en zingen en er wordt door hen live gemusiceerd op gitaar, ukelele en kerkorgel.

In de pauze blijven de spelers onverbiddelijk in hun rol en mengen zich tussen de gasten. Ze proberen zieltjes te winnen voor hun standpunt rond de financiën van beppe. En het publiek mag zijn mening geven.

De vier spelers vertolken zes rollen. Een extra hoofdrol wordt gespeeld door een poes. De dubbelrollen zorgen voor verrassende wendingen.

"De Bruiloft" is een knipoog naar de misstanden in de Katholieke kerk en naar de menselijke hebzucht. In een slapstick-achtige en absurde vorm wordt het verhaal gespeeld. Met een minimum aan decor. De kerken, waarin het stuk wordt gespeeld, vormen de achtergrond van deze huwelijkse perikelen.

Van Ravesteijn Entertainment Group

Het gezelschap is in 1997 opgericht door Jan-Dirk van Ravesteijn. Inmiddels bestaat de groep uit vijftien spelers die door heel Nederland acts en voorstellingen verzorgt.

Hun visie: Een goed verhaal blijft hangen. De vorm ondersteunt de inhoud met de kracht van de eenvoud. Ze spelen met humor, tragiek, illusie en werkelijkheid.

Aan “De Bruiloft” is bijna twee jaar gewerkt. Deze productie toert langs alle bijzondere kerken in Noord Nederland. Op 18 januari is de kerk van Wierum aan de beurt.

Tekst, muziek en regie: Jan-Dirk van Ravesteijn


Rolverdeling:

Beppe Bokje de Boer:       Aeltje Walsma
Getuige Fokje de Boer:      Adriana Westra
Bruidegom Hans Worst:     André Caron
Pastoor Gosse Worst:        Jan-Dirk van Ravesteijn
Tante Okje de Boer:          Aeltje Walsma
De schijnheilige:               Jan-Dirk van Ravesteijn
De poes:                         Poes

Zaterdag 18 januari
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 15,-
Reserveren: 058-2127787 / 06-55551621

Of via de websites: www.wijmakenmooiemomenten.nl / www.museumkerk.nl

Toi toi toi en hartelijke groet,
Jan-Dirk van Ravesteijn

Van Ravesteijn Entertainment Group
& Kleintheater De vier Pelikanen
Tweebaksmarkt 48
8911KX  Leeuwarden

Postbus 2521
8901 AA  Leeuwarden

www.wijmakenmooiemomenten.nl
www.devierpelikanen.nl
06-55551621 / 058-2127787

 

Nieuwe dienstregeling

 

13-12-2013

 

Nieuwe dienstregeling busvervoer noord-oost Friesland “Opstapper gaat verder”.
Download hier de Opstapper Flyer 2014 of het Opstappers boekje 2014.


Jeugdhonk "Ús paleis"

16-09-2013

jeugdhonk

Met de verbouwing van dorpshuis De Nespel is ook een Jeugdhonk in
Nes gerealiseerd. Tijdens de officiële opening op 20 april 2013 is de
naam bekend gemaakt van het nieuwe Jeugdhonk.
Dit is geworden: Ús Paleis.

Ús Paleis is op de volgende dagen en tijden geopend:
Donderdag:  20:30 – 22:30
Vrijdag:  20:30 – 00:00
Zaterdag:  20:30 – 01:00
Zondag:  20:30 – 22:00

De jeugd houdt zelf het Jeugdhonk draaiende door bardiensten te draaien en de schoonmaak te verzorgen. Daarnaast denken ze mee over de activiteiten die georganiseerd kunnen worden en de verdere inrichting van het honk.

Sinds 25 april is Ús Paleis ook echt geopend. Wij zijn blij dat de jeugd Ús Paleis goed weet te vinden en het gezellig met elkaar houdt. Het is echter niet de bedoeling dat ouderen er hele avonden verblijven, het blijft toch een Jeugdhonk.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur, u kunt ons bereiken via mailadres

jeugdhonk@nespel.nl

Bestuur:
Catharina Visser Voorzitter
Martje de Vries  Secretaris
Klaas Dijkstra  Penningmeester
Johan de Vries  Bestuurslid en inkoop
René Elzinga  Bestuurslid

Beginnen met hardlopen in Oosternijkerk

15-09-2013

Hugo

Vanaf 23 september 2013, met een beginnerscursus van 6 weken, waarbij je 2 x per week training krijgt van Tracy van der Ploeg. Er wordt getraind op maandag- en de donderdagavond.

Minimaal aantal deelnemers = 6

Na 6 weken sluiten we op 31oktober af met een 3 km loop.

We starten bij de sportvelden in Oosternijkerk.

De trainingen zijn van 19.30 tot 20.30 uur

1e training maandag 23 september 2013

De kosten zijn € 37,50 per persoon voor de 6 weekse cursus

Inschrijven via info@lopenmethugo.nl

Voor verder informatie bellen met 0511-424317

Neem de stap en begin met hardlopen !!!!!!!!!!

              • Groeten Hugo Veenker
Bietenopslagplaatsen houden we samen schoon!

13-08-2013

Vanaf het voorjaar 2013 is de Gemeente Dongeradeel in actie tegen illegale stalling en vervuiling op de bietenopslagplaatsen.

Diverse opslagplaatsen zijn inmiddels opgeruimd. Zoals onlangs in Wierum, Lioessens, Niawier e.a.. De opruimactie is in nauw overleg met Gemeentewurk uitgevoerd. De gemeente is blij dat boeren gehoor geven aan de oproep. Stap voor stap wil de gemeente samen met de verenigingen van dorpsbelangen, bewoners, agrariërs, akkerbouwers de bietenopslagplaatsen veilig en schoon maken.

Schoon maken en schoon houden

Om er met elkaar voor te zorgen dat de bietenopslagplaatsen schoon blijven vragen wij u, als inwoner van de gemeente Dongeradeel, uw materieel, tractoren en aanhangwagens op uw eigen erf op te slaan en geen afval meer achter te laten op de bietenopslagplaatsen.

De akkerbouwers werken mee

De akkerbouwers werken op twee manieren mee.

  • Zij zorgen ervoor, dat, na het storten van de bieten, deze worden voorzien van een bord met de naam van de akkerbouwer erop.
  • Na het afvoeren van de bieten wordt de grond zorgvuldig opgeruimd en afgevoerd naar het eigen perceel.

Waar kunt u uw afval kwijt?

Gemeentewurk biedt u verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van uw grof afval. U kunt dit afval zelf naar de milieustraat brengen of gemeentewurk bellen om het bij u thuis op te halen. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0519, of kijken op www.dongeradeel.nl.

Kortom, als iedereen meewerkt gaat het samen lukken!

Rommelmarkt voor SDG - nes(D)

10-06-2013

Rommelmarkt SDG 2013

Onderhoud wegen in Nes

08-06-2013

Binnenkort gaan we weer van start met het onderhoud van de wegen.
Medio april vindt de aanbesteding plaats, waarna de aannemers naar verwachting medio mei van start gaan.
We zitten als gemeente met beperkte middelen en er is daarom gekozen voor het plegen van noodzakelijk onderhoud aan de wegen.
Er zullen geen extra's of vernieuwingen worden uitgevoerd. Dit bericht is dan ook ter informatie bedoeld.

Wanneer de wegen in uw dorp precies zullen worden aangepakt is nog niet duidelijk.
De aannemer stelt de uiteindelijke uitvoeringsplannen op, waarbij als algemene eisen zijn gesteld dat de asfaltwerkzaamheden
voor september gereed dienen te zijn en het overgrote deel van de straatwerkzaamheden voor november dit jaar.
Weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen ervoor zorgen dat de planning bijgesteld moeten worden.

N. van Hichtumstr. - Noarderwei. Overgang asfalt - betonklinkers Voetpad rechts
N. van Hichtumstr. - Nijtsjerksterwei. Overgang asfalt - betonklinkers Voetpad rechts. Voetpad rechts
N. van Hichtumstr. - Nijtsjerksterwei. Overgang betonklinkers - gebakken klinkers. Rijbaan
Wiesterwei - Huisnummer 11 Zijweg van hoofdweg. Overgang SBS-Asfalt. Rijbaan

Kostverloren. N. van Hichtumstr tot Mokslebankwei. Fietspad.
Noarderwei. Efterwei overgang dikformaat - asfalt.  N. van Hichtumstr. Rijbaan
Dysterwei. Noarderwei - Einde weg (Hek). Rijbaan.

Er wordt nog enig voorbehoud aan dit overzicht gehouden; beschikbare middelen en calamiteiten kunnen leiden tot een andere prioriteitstelling.
Te zijner tijd ontvangen direct aanwonenden per brief bericht wanneer de aannemer van start gaat. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer T. Berger. Dit kan telefonisch 0519-574 412 of via de mail t.berger@dongeradeel.nl

 

Nessumer modelbouwer in de buurt van Koningspaar

31-05-2013

Met het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan groningen zijn ze op park Nienoord geweest. Dit is onze vaste vaarlocatie in de vijver bij de speeltuin en de stoomtreintjes.
Samen met Henk Zetzema van vaargroep nienoord zijn we wel heel dicht bij het koningspaar.
Meer foto’s via www.mrn.nesdongeradeel.nl

Machiel Iedema

NienoordWA2kl

Vrijwilligers gezocht

29-05-2013

Om de paadjes in ons mooie bos beter toegankelijk te maken hebben we een aantal vrijwilligers nodig.
Vrijdagavond 14 Juni a.s. om 19:30 graag aanwezig zijn.
Neem eventueel een schep en bezem mee.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rienold Hofstede.

Woningbrand Wiesterwei Nes

23-05-2013

NES (DONGERADIEL) - In een woning aan de Wiesterwei in Nes is donderdag schade ontstaan door een schoorsteenbrand.

Op de slaapkamer en de zolder sloegen de vlammen om zich heen. Door snel optreden van de brandweer van Ternaard kon erger worden voorkomen. Op de slaapkamer werden enkele gipsplaten rondom het rookkanaal verwijderd. Nadat in de woonkamer de kachel was weggehaald, werd de schoorsteen met een ramoneur gereinigd. Naast het korps vanTernaard werd ook de hoogwerker van Dokkum ingezet.

wiesterwei 23-05-2013

bron Waldnet: http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/41159/Woningbrand_Wiesterwei_Nes.html

Officiële start Humanitas Home-Start Noordoost Friesland(17-04-2013)

09-05-2013

In het gemeentehuis van Buitenpost is op donderdagmiddag 11 april het project Home-Start feestelijk ingeluid. Home-Start is al 20 jaar actief in Nederland in ruim honderd gemeenten.

Tot voor kort was Leeuwarden de enige Friese gemeente die dit opvoedingsondersteuningsprogramma voor ouders aanbood. Onderzoek heeft aangetoond dat Home-Start goede effecten resulteert. Dat is voor de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen reden geweest om het in hun gemeentelijk programma op te nemen.

Wat is Home-Start?

Home-Start is er voor ouders met jonge kinderen die ondersteuning nodig hebben. Hulp wordt geboden door getrainde vrijwilligers die gedurende een langere tijd (max. 1 ½ jaar) ouders thuis bezoeken. Vrijwilligers bieden steun, praktische hulp, maar bovenal vriendschap en een luisterend oor. De hulpvraag van de ouder staat centraal en er wordt ingespeeld op de eigen kracht van de ouder.

Er zijn inmiddels contacten gelegd met de CJG’s, die een centrale rol vervullen in de afstemming over de juiste begeleiding van gezinnen.

Hulp die vroeger heel gewoon was

De genodigden werden welkom geheten door wethouder K.Antuma van Achtkarspelen die in zijn toespraak positief was over de mogelijkheden van Home-Start in de regio. Juist met een terugtrekkende overheid kan Home-Start in een leemte voorzien, aldus de wethouder. Het feit dat Home-Start onder licentie werkt en dus aan bepaalde kwaliteitscriteria moet voldoen, zorgt voor een goede borging van die kwaliteit zei de wethouder.
Wethouder S. Hylkema van Dantumadiel schetste enkele praktijkvoorbeelden van gezinnen die prima geholpen zouden zijn als Home-Start er was geweest. Eigenlijk biedt Home-Start die hulp die vroeger heel gewoon was. Dan kwam de buurvrouw of beppe je helpen als je er als kersverse ouder niet goed uitkwam.

De heer Kassenberg, bestuurslid van Humanitas memoreerde hoe hij dit project, samen met de penningmeester heeft gepromoot bij de gemeenten. Hij zei blij te zijn dat de gemeenten de handen ineen geslagen hebben om dit project op te kunnen starten. Hiermee kon Humanitas een coördinator benoemen voor 18 uur per week. Els Spaanstra, coördinator Home-Start NOF zei vooral de samenwerking te willen zoeken met de reguliere instanties en uit te gaan van de hulpvraag die de gezinnen nodig hebben. Dát zal wat haar betreft leidend zijn.

Project promoten

Om het project te promoten vroeg zij ook de medewerking van de aanwezigen. Symbolisch ontving iedereen een tasje met bloembollen en informatie over Home-Start. De symboliek is dat bloembollen alle kracht in zich hebben en als ze goed verzorgd worden uitgroeien tot mooie bloemen. Die parallel is er ook naar de gezinnen en werkwijze van Home-Start. Omdat er, als startend project, nog meer gezinnen en vrijwilligers bereikt moeten worden, kreeg iedereen twee extra tasjes mee om door te geven. Zo kan de visie van Home-Start op een kleurrijke manier verspreid worden. De wethouders Antuma, Hylkema, van Maasbommel en Boorsma kregen als eersten een tasje uitgereikt.
Er hebben zich inmiddels zes vrijwilligers en een gezin aangemeld. Na zo’n korte aanloop periode is dat een positief begin.

Officiële heropening Dorpshuis "De Nespel"

nespel-kolkenblazer

Vrijwilliger houdt Nes op de been

17-03-2013

Op vrijdag 15 maart 2013 vond de ledenvergadering plaats van de Ver. voor dorpsbelangen Nes. De voorzitter kon 50 leden en afgevaardigden van vier politieke partijen (ABD, CDA, FNP en PvdA) welkom heten.

De voorzitter sprak zijn grote waardering uit voor de vrijwilligers die Nes rijk is.
Dat ze veel werk verzetten bleek uit hun inzet voor dorpshuis De Nespel dat verbouwd en gerenoveerd is en waarin nu ook het jeugdhonk is opgenomen.
Naast de gebruikelijke zaken die op een ledenvergadering de revue passeren, kwam het stichtingsbestuur in oprichting van het jeugdhonk aan het woord.
De zaken worden grondig aangepakt en er komt behoorlijk wat bij kijken voordat alles rond en volgens de regels is. Het stichtingsbestuur van dorpshuis De Nespel is actief en van plan het dorpshuis optimaal te gebruiken door extra activiteiten te organiseren.
Op 20 april worden dorpshuis De Nespel en het jeugdhonk officieel geopend.
Suggesties voor een pakkende naam zijn welkom.

Ook werd er stil gestaan bij de deplorabele staat van de Wiesterwei (het klinkerweggedeelte). Binnenkort vindt overleg plaats tussen gemeente, aanwonenden en het bestuur van dorpsbelang over de toekomst van deze weg.
Vanuit het bestuur kwam onder andere naar voren, dat ‘de boerderij’ voor 1 mei wordt gesloopt, het bruggetje aan het eind van de Meinsmawei verlaagd en het pad verhard wordt, binnenkort de AED wordt opgehangen aan het dorpshuis en de onveilige situatie voor fietsers op de Nijtsjerksterwei in beeld wordt gebracht .
Ook werd de brochure Informatie voor nieuwe inwoners van Nes gepubliceerd.
Met de inzet van vrijwilligers zal het bospad teruggebracht worden in oorspronkelijke staat. Deze actie wordt erg op prijs gesteld door de Nessemers.
Na het officiële gedeelte kregen de aanwezigen tekst en uitleg over het gebruik van een AED in een dorp en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Fietsersbond onderzoekt ervaringen E-bike en fietsroutes in Fryslân

14-03-2013

De Fietsersbond vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor
aantrekkelijke en veilige routes voor (elektrische) fietsers: Een mooie
route, maar ook een route die aangenaam  en veilig te fietsen is.
Maar wat vindt u als fietser een aantrekkelijke en veilige route? Dat willen
wij graag van u weten.

En fietst u wel eens op een  elektrische fiets?  De Fietsersbond hoort graag
van uw ervaringen : Voor welke ritten gebruikt u de fiets, en wat vindt u
lastig of juist makkelijk met de E-bike? Fijn als u onderstaande enquête
wilt invullen.

De digitale enquête vindt u op  www.fietsersbond.nl/routes-ebike-fryslan

Met de verzamelde informatie wil de Fietsersbond  een aantal geschikte
(elektrische) fietsroutes in de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond
publiceren.  Hierdoor komt er meer aandacht voor  aantrekkelijke fietsroutes
die ook geschikt zijn voor E-bikes. Wilt u de beschrijvingen van deze routes
in Fryslân ontvangen? Geeft u dan verderop in de enquête uw emailadres op,
dan sturen we u deze graag toe.

Wilt u de enquête invullen voor 31 maart? Inzenders van de enquête maken
kans op een set gratis fietskaarten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Speciale kerkdienst 17 maart a.s.

10-03-2013

Samen met de jongerengroep 18+ zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen van de Speciale dienst op zondag 17 maart a.s.
Het beloofd een mooie dienst te worden. De Gospelgroep `Klaai-lûd` uit Reitsum verleent hun medewerking. Dit is een dienst `voor jong en oud`.
Het wordt dan ook een andere dienst dan wanneer u normaal op zondag gewend bent. Ouders neem zoveel mogelijk jullie `jonge kinderen` mee naar de kerk.
Ook zij komen aan bod. Mocht het voor de allerkleinste kinderen in de kerk niet lukken, dan is er ook kinderoppas aanwezig.
De liederen die gezongen worden, komen allemaal op de Beamer te staan.
Dus is er deze keer geen liturgie aanwezig en kunt u het liedboek thuislaten.
Stel de jeugd niet teleur en kom op 17 maart zoveel mogelijk naar de kerk.
Namens de jongerengroep 18+, Lucian. Lieneke en Richtje.

Kinderoppas zondag 17 maart.
Tijdens de Speciale dienst op zondag 17 maart willen we ook graag de `allerjongste kinderen` de kans geven om tijdens de dienst aanwezig te zijn in de kerk.
Mocht het echt niet lukken dan is er kinderoppas aanwezig.

Mochten er vragen zijn, schroom niet en neem contact met ons op.
Namens de jongerengroep 18+ , Lucian(589821), Lieneke(589214) en Richtje(589738).

22e atelierroute Lauwersland

22-02-2013

Ineke Ekkers doet mee aan de “Kunst aan Huis Lauwersland route”.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

KAHfolder2013voorged

Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma winnen cultuurprijs gemeente Dongeradeel

06-02-2013


(Bron Waldnet)

Dinsdagavond zijn in het stadhuis van Dokkum de sport- en cultuurprijzen 2012 van de gemeente Dongeradeel uigereikt.

Wethouder Sicco Boorsma reikte samen met kinderburgemeester Hylke Breteler voor de diverse categoriën de prijzen uit voor: sportploeg, sportman, sportvrouw, sporttalent, cultuurprijs en cultuuurtalent 2012 van de gemeente Dongeradeel.

De uitslagen:

Sportploeg: DTL uit Hantum (korfbal)
Sportman: Sierk-Jan de Haan (wielrennen)
Sportvrouw: Ilse Kraaijeveld (zwemmen)
Sporttalent: Tiny Hoekstra (voetbal)
Cultuurprijs: Achmea Culpa 
Cultuurtalent: Majoretteduo

Foto’s waldnet