Film kijken

Net als andere jaren is er in de kerstvakantie weer de mogelijkheid om gezellig met zijn allen naar de film te gaan.                                                                  Dit jaar gaan we dit doen op 28 december. We kijken een Nederlandstalige tekenfilm en natuurlijk eten we een patatje en krijgen we wat drinken.

Waar: Cafe de Kalkman in Wierum

Wanneer: woensdag 28 december  om 10.30 uur

Voor de kinderen in Nes is het 10.15 verzamelen bij de Nespel. De leden van de activiteitencommissie gaan mee.

Voor wie:  Alle kinderen van de basisschool leeftijd. Ook de kinderen uit Wierum kunnen gezellig meekijken.

Kosten:  4,00

Voetbalvereniging V.V. Ropta Boys nodigt u uit:

WANDEL/KUIERTOCHT +/- 12-13 KM.

Op zaterdag 7 januari 2012 om 13.30 uur is er de jaarlijkse wandel-/kuiertocht. Deze is speciaal bedoeld voor iedereen die graag mag wandelen en sportief bezig wil zijn. Ook dit jaar is er weer een prachtige route uitgestippeld rondom de dorpen Nes, Oosternijkerk, Niawier en Metslawier. Graag om 13.15 uur aanwezig. De inleg bedraagt € 2,-

NIEUWJAARSRECEPTIE/BORREL

Na afloop van de crossloop/wandeltocht is er voor het bestuur van RB, de senioren-elftallen, dames, sponsors, donateurs en vrijwilligers de jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE vanaf 16.00 uur in de kantine.

NAMENS HET BESTUUR EN DE COMMISSIES VAN DE V.V. ROPTABOYS WENSEN WIJ JULLIE EEN ZEER SPORTIEF EN GEZOND 2012 !

Uitnodiging laatste kaatspartij

a.s. zaterdag 10 september wordt de laatste kaatswedstrijd gehouden en wel de Nespelpartij. Nu zou er gebarbecued worden maar de opgave hiervoor was niet groot, zodat het afgeblazen is.

Wel is er de uitnodiging voor iedereen in het dorp om na of tijdens de prijsuitreiking van de kaatsers in het dorpshuis te komen en samen te genieten van een drankje en muziek.

De uitnodiging is dus voor zowel kaatsers als niet- kaatsers, een zgn. after- keatsparty.

Verdient uw vrijwilligersorganisatie een prijs?

Nomineren-2011

uitnodiging 2011

Gezocht: Rennie/Rinske Boosma

23-07-2011

Beste lezer,

Ik ben op zoek naar een schoolvriendinnetje van mij.
Haar naam is RENNIE/RINSKE BOORSMA
Ze zal nu wel onder een andere achternaam door het leven gaan, daarom kan ik haar nergens vinden.
Haar familie komt uit NES.

Haar vader was in de jaren 50 HOOFDONDERWIJZER in Nes.
Op het internet heb ik een verhaal gevonden van ene JOHN BOORSMA, die in 1960 vanuit Nes emigreerde naar Canada. Volgens mij is John een broer van haar. Helaas stonden er geen contactgegevens bij.

Mijn vraag is nu of mij in contact kunt brengen met Rennie (of Rinske, zoals ze thuis werd genoemd) of met haar familie.
In de bijlages ziet u een foto’s van Rennie en mij, gemaakt op de school waar ze bij mij in de klas zat. Wij trokken veel met elkaar op.

Voor eventuele verdere informatie over mij kunt u kijken op:

In de hoop dat u iets voor mij kunt doen,
Hartelijke Groeten,

Jan Pel
Castricum

JanRennieBoorsma

Geboren Jelmer Willem
Uitnodiging

26-04-2011

Kinderen en jongeren zorgen soms voor een zieke, gehandicapte of verslaafde vader, moeder, broer of zus. Dat komt vaker voor dan je denkt. 

  • Je helpt vanzelf extra vaak mee.
  • Je houdt meer dan anderen rekening met thuis.
  • Je voelt je misschien minder vrij dan je leeftijdsgenoten.

    Dat bij elkaar heet MANTELZORG.

Soms zou je liever de boel de boel laten, tijd voor jezelf nemen, er even tussenuit. Maar dat kan niet altijd. Het kan helpen er met iemand over te praten.

Woon je in Noordoost Friesland, ben je tussen de 10 en 20 jaar en heb je een zieke ouder, broertje of zusje waar jij voor zorgt? Wil je ook graag eens weten hoe anderen hiermee omgaan? Dan is het Fawaka Café misschien iets voor jou!!

Fawaka en MEE Friesland in Dokkum organiseren een informatieavond! Met als doel jonge mantelzorgers en hun ouders/verzorgers te informeren over de opzet en inhoud van het Fawaka Café.

Kom op maandagavond 16 mei a.s. naar het Fawaka Café en praat MEE.

Vanaf 19.00 uur kun je binnenlopen bij Het Bolwerk, Oranjewal 28 in Dokkum. We starten om 19.15 uur en eindigen rond 20.30 uur.

Je kunt je aanmelden bij:
MEE Friesland, info@meefriesland.nl, tel: 058-2844944
Fawaka, info@fawaka.nu, tel: 0519-292223

Onderhoudswerkzaamheden wegennet rondom Nes

15-04-2011

De gemeente gaat binnenkort beginnen met het uitvoeren van het groot onderhoud aan de wegen.
Op onze website is een kaart geplaatst, waarbij deze wegen zijn ingetekend
(http://www.dongeradeel.nl/Mediaitem/Onderhoudsplanning-wegen-en-paden-2011.htm)

De werkzaamheden zullen overlast met zich meebrengen. We zullen ervoor zorgen om deze overlast tot een minimum te beperken. De aanwonenden van de betreffende wegen zullen middels een brief geïnformeerd worden over de aanvang en duur van de werkzaamheden, eventuele omleidingroutes en waar ze eventueel de afvalcontainers moeten plaatsen. Tevens zullen we ervoor zorgen dat de hulpdiensten en het openbaar vervoer op de hoogte zijn van deze werkzaamheden.

Binnenkort starten we met asfaltwerkzaamheden op de volgende wegen: (staat ook vermeld op onze website):

Week 16:
Dinsdag
Brantgumerwei gehele rijbaan
Kruising Langgrousterwei – Grytsjewei gehele rijbaan
Kruising Wiesterwei Nes gedeeltelijke rijbaan

Donderdag
Stasjonswei/Dokkumerwei te Hantum gedeeltelijke rijbaan
Wiesterwei Nes gedeeltelijke rijbaan
Sylsterwei Anjum gehele rijbaan

Week 17:
Woensdag  
kruising Sylsterwei – Saatsenwei gehele rijbaan
Saatsenwei gehele rijbaan

Donderdag
Roptawei vanaf mini Dongerawei - Singel Metslawier gehele rijbaan

Vrijdag
Mosselbankwei vanaf kom tot Nam locatie gehele rijbaan

Deze zullen dan tijdelijk moeilijk of niet begaanbaar zijn.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met heer Th. ten Berge.
Dit kan via de mail (t.tenberge@dongeradeel.nl) of telefonisch (0519-574521 of 06-12911521)

Tentoonstelling "Mounen yn Dongeradiel?"

12-04-2011

Mounen yn Dongeradiel?
Tentoonstelling in de bibliotheek van Dokkum van 11 april t/m 14 mei.
Werk van: Pyr Bosma
                  Gerrit Breteler
                  Gunnar Daan
                  Barteld Evenhuis

Rotte Kies. Jaarvergadering dorpsbelang
slotbijeenkomst "De ARK"

22-03-2011

Het bezoek van de ARK – centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit – aan Dokkum is bijna weer ten einde. De gemeente Dongeradeel, Ferwerderadiel en ARK fryslân organiseren gezamenlijk de slotbijeenkomst op vrijdag 1 april.  Het thema van deze avond is ‘duurzame energie op een drietal schaalniveaus: gebouw, dorp en gemeente’. 'S middags is de ARK opengesteld voor publiek en toont de gemeente Dongeradeel haar ruimtelijke projecten. Het volledige programma is als volgt:

14.00 - 18.00 » Projectenparade Dongeradeel

Benieuwd naar ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Dongeradeel? Op deze inloopmiddag kunt u in de ARK kennis maken met diverse actuele ruimtelijke projecten. Uitbreiding Betterwird, de Westelijke Rondweg, de Centrale As, It Nije Bolwurk, Masterplan Dokkum Waterfronten, bevaarbaar maken Sud Ie, uitbreiding Oosternijkerk en nog vele andere zullen tentoongesteld worden.  

19.30 - 21.00 » ARK café: Duurzame energie (gebouw, dorp, gemeente)

Gebouw | Duurzame gebouwen, er is meer mogelijk dan je denkt! Silvester Adema (Adema architecten, Dokkum) heeft ruime ervaring met het toepassen van duurzame materialen en energiebronnen in bestaande en nieuwe gebouwen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal hij ingaan op de mogelijkheden.

Dorp | Windenergie, ‘Welcome into My Backyard’. Hurdegaryp heeft twee windmolens waarvan de opbrengsten ten goede komen aan diverse verenigingen in het dorp. Architect Jan van der Leij (Bonnema Architecten, Hurdegaryp) stelt de acceptatie van windmolens aan de orde. Belangrijk is dat een relatie wordt gelegd tussen de winst en het aanvaarden van molens in het landschap. Van der Leij doet een oproep aan ontwerpers om na te denken over de vormgeving van windmolens, die mogelijk tot een betere acceptatie zal leiden. Het doorschuiven van molens naar zee is te makkelijk.

Gemeente | Ferwerderadiel grijpt haar kans om het stimuleren van de economie te combineren met een overgang naar duurzame energie. Johan Tigchelaar (hoofd sector Grondgebied van de gemeente) vertelt het verhaal van het fonds Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF), een overheidsinitiatief, waarbij gemeente, burgers en bedrijfsleven sámen investeren in alternatieve, milieuontziende energieprojecten. De opbrengsten vloeien terug in de samenleving. In Ferwerderadiel zijn actieve ondernemers en legio mogelijkheden omtrent duurzame energieopwekking.  

19.00 - inloop
19.30 - opening wethouder Albert van der Ploeg
19.45 - presentaties Duurzame Energie
21.00 - afsluiting en borrel

» Locatie: parkeerplaats de Helling, Dokkum
» Toegang: gratis
» Kijk ook op onze website www.arkfryslan.nl of bel 058 - 233 79 49

» Reminder ARK bijeenkomst: 23 maart 19.30-21.30 » » Waddenacademie


prof. Jos Bazelmans (Rijkdienst Cultureel Erfgoed), gaat in op de ontstaans-geschiedenis en missie van de Waddenacademie. Architecte Nynke Rixt Jukema geeft haar visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van het waddengebied. Na afloop van beide inleidingen bestaat volop de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan

Grasbakken

21-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Sinds een aantal jaren plaatst de gemeente op verschillende locaties in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor bewoners met een grote tuin en weinig ruimte in de groene container. Bovendien kan gras goedkoper verwerkt worden wanneer het gescheiden wordt ingezameld. De grasbakken worden erg gewaardeerd door de gebruikers. Daarom wil de gemeente de service graag blijven verlenen. Echter bij het gebruik van de grasbakken treden ook een aantal problemen op.

De grasbakken zijn nu veelal in het groen geplaatst. Bij de lediging wordt de ondergrond (de graszode) vaak vernield. Om de grasbakken een netter aanblik te geven zal de gemeente onder ieder bak een betonplaat plaatsen. Op een aantal locaties zijn inmiddels betonplaten aangebracht.

Er is een ongelijke verdeling van bakken in de dorpen. Wij streven vanaf dit seizoen naar een verdeling van gemiddeld 1 tot 3 grasbakken per dorp, afhankelijk van de grote van het dorp en de het aantal geschikte locaties. Op basis hiervan hebben wij de grasbakken herverdeeld over de dorpen.

Ook is herhaaldelijk gebleken dat er naast  gras ook vaak ander groen afval (takken e.d.) in of bij de grasbakken wordt gedumpt. Dit geeft een rommelig aanblik en bemoeilijkt een efficiënte inzameling en verwerking van gras. Om de service goed te laten verlopen is het van groot belang dat er geen ander afval dan gras in de grasbakken terechtkomt. Wij vragen u hierbij uw medewerking bij het juist gebruik van de grasbakken en verzoeken u de regels (nog eens) onder de aandacht te brengen van de gebruikers. Bij herhaaldelijk misbruik van een grasbak overwegen wij de betreffende grasbak te verwijderen.

Halverwege april (begin van het maaiseizoen) worden de grasbakken weer geplaatst. Wij hopen dat door bovenstaande maatregelen het gebruik van de grasbakken in alle dorpen en wijken naar ieders wens zal verlopen. Na afloop van het seizoen zullen wij het gebruik van de grasbakken evalueren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D.A. Zijlstra
beleidsmedewerker afvalinzameling Gemeentewurk

Jaarvergadering 'de Laatste Eer'
Weer uitbreiding inwonersaantal in Nes.

15-03-2011

Kaartje 02

Kaartje 03

Kaartje 04

F. v/d Meulen erelid SDG Nes
Wat kan de WMO voor u als mantelzorger betekenen?

07-03-2011

Het mantelzorgcafé  is een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen! Er is ruimte voor het stellen van vragen, er is informatie over voor mantelzorgers belangrijke zaken.

Wat kan de WMO voor u als mantelzorger betekenen?

Dat is een belangrijke vraag tijdens het Mantelzorgcafé van

Woensdag 16 maart 2011

Else Epema -van der Sluis, cliëntondersteuner bij de gemeente Dantumadiel en Dongeradeel, gaat ons hier antwoord op geven.

Zij geeft uitleg over de mogelijkheden voor mantelzorgers m.b.t. ondersteuning bij hun taak. Hoe werkt het WMO loket en wat kan het Wmo-loket voor mantelzorgers betekenen in praktische zin.

Wanneer het nodig is dat u thuis wordt vervangen, kunt u contact opnemen met Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, tel: 0519-292223.

Toneel uitvoering Op 'e oerloop yn Nes
Uitslag verkiezingen Provinciale staten 2011 Nes Dongeradeel

04-03-2011

Gegevens van de site van Dongeradeel
http://www.dongeradeel.nl/Mediaitem/Uitslag-verkiezingen-Provinciale-Staten.htm
23 dorpshuis De Nespel

 

Verkiezing:

Verkiezing Provinciale Staten 2011

 

 

Stembureau:

dorpshuis De Nespel

 

 

 

Ids de Beerstrjitte 1A,

 

 

 

9143 WG

 

 

 

Nes

 

Lijst

Partij

Aantal stemmen

Percentage

1

Christen Democratisch Appèl (CDA)

62

32,80 %

2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

23

12,17 %

3

VVD

14

7,41 %

4

FNP

24

12,70 %

5

SP (Socialistische Partij)

12

6,35 %

6

ChristenUnie

15

7,94 %

7

GROENLINKS

7

3,70 %

8

PVV (Partij voor de Vrijheid)

17

8,99 %

9

Provinciaal Belang Fryslân

6

3,17 %

10

Partij voor het Noorden

 

0,00 %

11

50PLUS

4

2,12 %

12

Verenigd Links-Feriene Lofts

 

0,00 %

13

Democraten 66 (D66)

5

2,65 %

Klik HIER voor de uitslag van de gemeente Dongeradeel.
Bekijk HIER de foto’s van het tellen van de stemmen in de Nespel.

Activiteitenprogramma de ARK in Dokkum

03-03-2011
Activiteitenprogramma de ARK  in Dokkum
10, 16, 18, 23 maart van 19.30 - 21.30

Het programma in de ARK in Dokkum is volop in bedrijf. Diverse actuele thema’s zijn tijdens de bijeenkomsten in februari de revue gepasseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die de komende weken op stapel staan. Wees van harte welkom!

» Locatie: parkeerplaats de Helling
» Toegang: gratis
» Kijk ook op onze website www.arkfryslan.nl of bel 058 - 233 79 49


10 maart 19.30-21.30 » » Presentatie Masterplan Waterfront Dokkum
Dongeradeel wil haar toeristisch-recreatieve potenties onder de aandacht brengen bij een breed publiek. In de Kadernotitie Recreatie en Toerisme (2008) zet de gemeente in op natuur, cultuurhistorie en water. Deze koers valt samen met de ambitie van de provincie om de recreatiekernen aan het water in samenhang met de 2
e fase van het Friese Merenproject te versterken. Vanuit de provinciale ambitie is Dokkum ook aangewezen als een verder te ontwikkelen watersportkern. De regio biedt immers volop kansen voor bezoekers, investeerders en ondernemers. Wethouder Tytsy Willemsma leidt de avond in met de première van de commercial & bidbook ‘Het pure karakter van regio Dokkum’.

16 maart 19.30-21.30 » » Krimp in Noord Fryslân
In de regio Noord Fryslân is krimp een reële bedreiging. Waar wordt het door veroorzaakt? En nog belangrijker: hoe kun je het voorkomen en welke doelen streef je daarbij na? Belangrijk is om het gebied vanuit haar eigen kracht en haar kwaliteiten aantrekkelijk en wervend  te maken èn te houden.
Bauke Tuinstra (TWA architecten) en Johan Tigchelaar (gem. Ferwerderadiel) houden een pleidooi voor een positieve kijk op de regio. Trots, assertiviteit en ondernemingsgeest zijn voor bestuur en samenleving van levensbelang. Het beleid van Ferwerderadiel is leidraad van hun verhaal, maar krimp overstijgt de grenzen van de gemeente en los je samen op!


18 maart 19.30-21.30 » » Ruimtelijke kwaliteit Ferwerderadiel
De gemeente Ferwerderadiel werd dit najaar de eerste winnaar van de Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Zij draagt de kwaliteit van het landschap en de dorpen zichtbaar een warm hart toe, aldus de vakjury. Projecten als de herstructurering van Burdaard, de Lytse Buorren in Marrum en de Offingaburg te Hallum zijn hier inspirerende voorbeelden van. Johan Tigchelaar (gem. Ferwerderadiel) en Doeke van Wieren (TWA architecten) geven een duopresentatie over het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Ferwerderadiel. Welke aspecten spelen hierbij een rol en hoe zet je het proces op weg naar verbetering van de omgeving in werking?


23 maart 19.30-21.30 » » Waddenacademie
In de waddenregio gaan landschap en ecologie hand in hand met wonen, landbouw en andere economische activiteiten. Hoe kunnen we de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in de regio in stand houden en verbeteren? En hoe passen economische ontwikkelingen hierin? Voor welke opgaven staat de waddenregio eigenlijk? Bestuurslid van de Waddenacademie, prof. Jos Bazelmans (Rijkdienst Cultureel Erfgoed), gaat in op de ontstaansgeschiedenis en missie van de Waddenacademie. Architecte Nynke Rixt Jukema geeft haar visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van het waddengebied. Na afloop van beide inleidingen bestaat volop de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan.

Annelies Iedema organiseert Podiumavond in Dokkum
Gerrit Breteler zingt met burgemeester Waanders op nieuwjaarsreceptie
Prijs winnaars gemeente Dongeradeel
Gerrit Breteler wint cultuurprijs gemeente Dongeradeel