CPB Nes ingewijd in het jutten

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 2 oktober 2006

NES (D) Het seizoen is weer begonnen voor de CPB Nes en de eerste bijeenkomst was meteen een leuke. Na het officiële gedeelte onder leiding van presidente Minke de Graaf was het woord aan de heer L. Ferwerda uit Sint Annaparochie. Hij vertelde over het leven van een jutter. Daarbij horen natuurlijk verhalen over de zee, want de zee geeft en de zee neemt. Zijn verhaal is doorspekt met historische wetenswaardigheden.

Ferwerda vertelt dat rond 1200 de Middelzee vanaf de Bildthoek tot Bolsward stroomde. En dat er bij waterrampen (zoals de Allerheiligenvloed in 1570) veel drenkelingen aanspoelden. De onbekende drenkelingen werden begraven op een hoek van de begraafplaats. Als hij een gouden ring in zijn oor had dan was de drenkeling katholiek en kwam er een pastoor. Verder had elk vissersdorp een visserstrui met een eigen breipatroon. Daaraan kon men zien waar de drenkeling vandaan kwam. Urkers hadden bijvoorbeeld op borsthoogte in ingebreid vierkantje en dat noemde men “Gods oog”.

Het ritme van de jutter wordt bepaald door de vloed, zo vertelt Ferwerda. Als het je één keer te pakken heeft, dan voel je altijd de drang om te gaan jutten en dan wil je de eerste zijn. Het gaat niet om de opbrengst, maar om de kick. Een jutter vindt van alles, van petten tot aanstekers, van speelgoed tot hout en van flessenpost tot hele containers met spullen. Waardevolle spullen moeten worden aangegeven bij de strandvonder. De spullen worden bij opbod verkocht en de vinder krijgt 15 tot 25% van de opbrengst. Een jutter is ook alert op dieren en hij besteedt aandacht en zorg aan olieslachtoffer en aangespoelde zeezoogdieren. Wist u dat een zeevogel wel 80 jaar oud kan worden?

In vroegere tijden ging het jutters trouwens wel om de opbrengst en niet om de kick. Het was hun bron van inkomsten. Ferwerda vertelt een anekdote uit 1715. De jutters namen hun laarzen mee naar de kerk en zodra de dienst was afgelopen, trokken ze er op uit. Volgens het verhaal bad de dominee vanaf de preekstoel: ,, O Heer, moet er een schip vergaan, laat het dan zijn voor de Bildthoek bij Zwarte Haan.

 

Veel animo Nessemers om ‘buiten te spelen’ tijdens grootse spelweek

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 31 juli 2006

 

NES (D)  De jaarlijkse spelweek in Nes was een groot succes, er waren iedere avond meer deelnemers dan verwacht. Het prachtige weer heeft daar vast bij geholpen, want wat is er op een mooie zomeravond nu leuker dan met zijn allen buiten spelen?

De week begon maandag traditiegetrouw met een viswedstrijd voor jong en oud aan de Wierumer poel. De 35 deelnemers hadden er zin in en de vissen blijkbaar ook. Ze lieten zich massaal vangen en de activiteitencommissie was druk in de weer met de centimeter. Douwe de Vries ving een vis van 45 centimeter, de langste van de avond. De eerste prijs ging naar Dennis van der Schaaf (211 cm.), Jan Ernst Meinsma kreeg de tweede prijs voor 197 cm vis en Jan Cuperus werd derde (113 cm).

Dinsdag werd er door 50 mensen met hooivorken gegooid, maar eerst mochten de kinderen met dartpijltjes op de hooibalen mikken. Jan de Vries werd 1e (60 punten) en Ingrid Dam 2e (55 punten). Douwe de Vries werd 3e (50 punten), Diederik Visser 4e (40 punten) en Nynke Pauzenga 5e (15 punten).

Het lijkt zo simpel om met een hooivork de enorme, in plastic verpakte hooibalen te raken, maar dat viel toch tegen. Zo’n hooivork maakt rare zwiepers als je er mee gooit. De prijzen bij de vrouwen gingen naar: Jolanda Sijtsma (1e), Marianne Boersma (2e), Martine Fokkinga (3e), Alice Posthumus (4e) en Nynke Heeringa (5e). Bij de mannen wonnen Ype Visser (1e), Pieter Hidde de Graaf (2e), Sytze Fokkinga (3e), Rients van Dijk (4e), Okke Eelkema (5e) en Gerard peter de Vries (6e).

De woensdagavond was voor de kinderen. Een echte zeskamp! Er waren zoveel deelnemers (25) dat de organisatie besloot er een vierkamp van te maken, anders zou het veel te laat worden. In twee leeftijdsgroepen gooiden de kinderen met zandzakjes, speelden ze hockey, vingen ze stokken en probeerden ze bal door gaten in een scherm te schieten. En tussendoor moedigden ze elkaar om het hardst aan. Iedereen kreeg een presentje, maar er waren natuurlijk winnaars. Bij de jongsten (4 t/m 8 jaar) wedt Nik van der Voort 1e. Diederik Visser werd 2e, Ilisia Weidenaar 3e en Marijn Hoekstra 4e. Bij de oudere kinderen (9 t/m 12 jaar) eindigde Gerben Eelkema als eerste. Fabian Hoekstra werd tweede en Anne Pieter van Huizen derde. Sjarine Weidenaar en Joni Hagenaar deelden de vierde plaats.

Een spelweek zonder waterspel is ondenkbaar in Nes. Donderdag haalden alle 20 deelnemers aan de kanowedstrijd op de Wierumer poel een nat pak. Wie niet omging werd er in gegooid, tot groot plezier van de vele toeschouwers. Rienold Hofstede was de snelste. Rients Visser werd 2e en Gytha Leistra 3e. Met een fotofinish eindigden Erwin Ytsma en Pieter Leistra samen als 4e.

Vrijdagavond was als altijdhet drukst bezocht. Zo’n 50 mensen deden fanatiek mee aan het tipeljen en er was veel publiek. Tijdens de laatste ronde was het al bijna te donker om de stokjes nog te zien vliegen. Het winnende team bestond uit Jenne Dijkstra, Auke Meinsma, Ane Sytsma, Louis Keegstra, Jan Visser, Tsjerk Feenstra, Evert Koolstra en Hendrik Heeringa. Tweede werden Erik Meinsma, Wynzen de Vries, karst Brummelhuis, Petra Dam, Peter Visser, Erwin Ytsma, Ernst Meinsma en Dennis van der Schaaf.Durk de Jong wint Noorderkroontje als Nessemer van ‘t jaar

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 31 juli 2006

 
 
  Noorderkroontje06
   
 

Nes (D)  Durk de Jong is uitverkoren tot Nessemer van het jaar. Nadat vrijdagavond in dorpshuis de Nespel de prijzen waren uitgereikt keek iedereen reikhalzend uit naar de bekendmaking.

Durk de Jong (links op de foto) bleek de gelukkige en hij mocht derhalve het fraaie Noorderkroontje in ontvangst nemen uit handen van Jan Visser (rechts), de winnaar van vorig jaar.

De jury, die naast Visser, uit Kees Oost en Johanna Schuurman bestond, was van mening dat De Jong de eervolle prijs verdiende vanwege zijn jarenlange, grote inzet voor het dorp. Er is bijna geen bestuur te bedenken waar deze man geen zitting in gehad heeft, zo concludeerden de juryleden.

foto: Alex Bouma

 

Veel mensen op de been in Nes (D)
   
   
 
  spelweekDo
 

NES (D)  In Nes wordt deze week gevist, met hooivorken gegooid, zeskamp gespeeld, gekanood en getipeld. De jaarlijkse spelweek is in volle gang en brengt net als altijd veel mensen op de been. Dinsdagavond werd er met hooivorken gegooid door jong en oud. Het was plezierig toeven aan de schaduwkant van het sportveld en er waren dan ook ruim deelnemers. Het is nog een verrassing wie er gewonnen heeft. Vrijdagavond worden de prijzen pas uitgereikt, na het tipeljen. Dan zal ook bekend worden wie de Nessumer van het jaar is. Hij of zij ontvangt het Noorderkroontje uit handen van Jan Visser, de winnaar van vorig jaar.

Foto: FDS Fotopress

Een beeld van het hooivorkgooien

 

De Tarissing in Nes voorgoed gesloten
   
 
  TarissingSluiting
   
 

Op de foto de laatste vijfleerlingen en het personeel van de school, v.l.n.r. Imelda, Hotze Wiersma, Hugo, Jolanda Dijkstra, Nynke, Ingrid, Karen Koop, Lydia, Willy de Groot.

Foto: Alex Bouma

NES (D)  Het schoolplein van c.b.s De Tarissing in Nes zag er vrijdagochtend uit als een gezellig, zonovergoten terras waar een man of 50 zich vermaakten. Dat was schijn, want de Nessumers waren bij elkaar gekomen vanwege een trieste gebeurtenis. De deur van c.b.s. De Tarissing werd definitief gesloten en de sleutel werd officieel overhandigd aan burgemeester Roel Cazemier (de gemeente is juridisch eigenaar van het pand). De Tarissing heeft geworsteld, maar is niet bovengekomen aldus schooldirecteur Willy de Groot. De aanwezigen werden getrakteerd op traditionele begrafenissoezen met daarin een bitterkoekje.

Voorzitter Lucas de Blécourt van PCBO Dongeradeel betreurde de sluiting van c.b.s. De Tarissing vanwege de grote invloed ervan op de leefbaarheid van Nes. ,,Maar te lang treuren heeft geen zin. De geschiedenis van de school is er één om trots op te zijn.

De stemming was overigens niet louter triest.Directeur Willy de Groot sprak zijn dankbaarheid uit jegens iedereen die zich de afgelopen 98 jaar heeft ingezet om het christelijk onderwijs in Nes mogelijk te maken.

Burgemeester Roel Cazemier van Dongeradeel benadrukte dat Nes vooral positief en strijdbaar moet blijven.

Imelda, Nynke en Hugo vertelden dat ze aan het begin van het schooljaar er wel erg aan moesten wennen om met maar vijf kinderen op school te zijn. Toch was het wel een leuk jaar, want ze hebben veel leuke dingen gedaan die op een grotere school niet kunnen. Echt vrolijk was natuurlijk niemand. Gerrit Breteler en Janet Douma openden en sloten de bijeenkomst met weemoedige liedjes die de stemming goed voelbaar maakten.

Lis Rispens-Reeder, de oudste nog in Nes wonende oud-leerling, vertelde wat voor mooie tijd zij op school heeft gehad en hoe dat haar gevormd heeft tot wie ze nu is. Ze sprak de wens uit dat alle kinderen uit Nes, nu en in de toekomst, net zo gelukkig zullen zijn op school. Al zal het dan op een andere school zijn. Samen met Ingrid Dam, de jongste van de vijf laatste leerlingen, draaide ze definitief de deur op slot en overhandigde de sleutel aan burgemeester Cazemier.

 

De Tarissing sluit na 98 jaar voorgoed haar deuren

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 20 juli 2006

 

Tarissing1
 
 

De laatste lichting van De Tarissing, v.l.n.r Ingrid Dam, stagiare onderwijsassistent Maaike Leistra, Lydia Koolstra, juf Jolanda Dijkstra, directeur Willy de Groot, Hugo Bärwaldt, Nynke Dijkstra, Imelda Torensma, juf karen Koop.  Foto: Sicko Hoogterp

NES (D.) - De zomervakantie is aangebroken en daarom sluiten de basisscholen in NoordoostFriesland morgen hun deuren. Het onderwijzend en ondersteunend personeel en natuurlijk al die leerlingen kunnen een aantal weken lekker even uitblazen. Bij de christelijke basisschool De Tarissing in Nes (Dongeradeel) is het niet anders, hoewel. Ook in het schoolgebouw de Wiesterwei gaan de deuren weliswaar op slot, zij het dat deze na de zomer niet meer open gaan. Nooit meer.
door Sicko Hoogterp

De jongste leerling van De Tarissing, Ingrid Dam, zal vrijdagmorgen samen met ‘frou’ Lis Rispens, de oudste oud-leerling die nog woonachtig in Nes is, het schoolgebouw officieel sluiten en overdragen aan de gemeente Dongeradeel. Daarmee komt een einde aan een tijdperk van 98 jaar protestantschristelijk onderwijs in Nes.

Overigens is de sluiting niet als donderslag bij heldere hemel gekomen.Drie jaar geleden werd al aan de bel getrokken dat het voortbestaan van de school in het geding was. Tijdens een werkbezoek in juni 2004 werd het toenmalige college van b. en w. daarop geattendeerd door de kinderen, die een spandoek toonden met de tekst; ‘Wy wolle les yn Nes’.


De kinderen van De Tarissing maakten juni 2004 aan het college van Dongeradeel duidelijk: "Wy wolle les yn Nes", terwijl Gerrit Breteler bij die gelegenheid een lied zong.

Foto: Archief NDC / Alex Bouma

Ouders, onderwijzend personeel, schoolbestuur, dorpsbelang, de gemeente, iedereen onderstreepte de geuite wens. Er werd zelfs een Commissie Tarissing in het leven geroepen waarbinnen allerlei geledingen eendrachtig samenwerkten en acties op touw gingen zetten. Dit alles om te voorkomen dat het zwaard van Damocles zou vallen. Het mocht echter niet baten.

‘Les yn Nes’ zou nog van relatief korte duur zijn. Op de teldatum 1 oktober 2005 viel namelijk het doek. ,,Dat kwam voor ons niet meer als een verrassing. Op de bewuste teldatum waren er nog 18 kinderen op school. We waren er dus al op voorbereid dat we de benodigde ondergrens van 23 leerlingen niet zouden gaan halen’’, vertelt directeur Willy de Groot, die ook de basisscholen van Oosternijkerk (Foeke Sjoerds Skoalle) en Paesens (‘t Kompas) onder zijn hoede heeft.

Het niet halen van de leerlingennorm op de genoemde peildatum hield tevens in dat de bekostiging van de school door het Rijk met ingang van het schoolseizoen 2006/2007 zou stoppen. Op de teldatum 1 oktober 2004 werden nog 24 kinderen geregistreerd, waardoor de bekostiging voor het schooljaar 2005/2006 wel gewaarborgd was.

Vorig jaar telde De Tarissing vlak voor de zomervakantie 24 leerlingen. Daarvan namen echter negen afscheid, zodat er normaal gesproken aan het begin van dit schooljaar nog vijftien leerlingen zouden resteren.

Voor veel ouders is de nadere sluiting echter het sein geweest om hun kind(eren) op een andere school in te schrijven. ,,Als ons kind de school hier toch niet kan afmaken, dan kan hij/zij beter meteen maar weg, was de veelal heersende gedachte, aldus De Groot.

Vrijwel alle kinderen, die voortijdig zijn vertrokken, zijn naar de Foeke Sjoerdsskoalle gegaan. Gevolg was dat De Tarissing in het laatste schooljaar van haar bestaan nog slechts vijf leerlingen overhield. De jongste twee, Ingrid Dam en Lydia Koolstra, zitten in groep 3 en gaan na de zomer over naar groep 4. Hugo Barwaldt gaat van groep 7 naar groep 8, terwijl Imelda Torensma en Nynke Dijkstra die nu in groep 8 zitten in september naar het voortgezet onderwijs gaan.Met vijf leerlingen was Nes het afgelopen jaar een van de kleinste - zo niet de allerkleinste - basisschool van Nederland. (Ook de openbare lagere school van Nes heeft ooit dit predikaat gedragen, voordat deze ter ziele ging.) De Groot: ,,Zo’n kleine groep heeft ook voordelen. De kinderen krijgen veel aandacht en je kan heel flexibel handelen. Zo is juf Jolanda Dijkstra met de drie oudste kinderen op kamp geweest naar Ameland. Zelf heb ik meegemaakt dat we geen vervanging konden regelen. Toen heb ik ze ‘hup, in de auto’ meegenomen naar het Natuurmuseum in Leeuwarden. Heel bijzonder natuurlijk en ze vonden het allemaal schitterend. Tsja, met zo’n kleine groep kun je leuke dingen doen.’’ Ook juf Karen Koop kan ervan meepraten. In het speciale herinneringsboek over De Tarissing, dat nagenoeg klaar is, kijkt ze terug op bijvoorbeeld de vrijdagse kookmiddagen: leerzaam en lekker.

Of de kinderen ook op de basisschool in Oosternijkerk dergelijke activiteiten zullen ondernemen is nog even afwachten. ,,Mar it is op dy skoalle ek moai.Ik ha der al even west te sjen, zegt de 6-jarige Ingrid, die na de zomer ook naar de Foeke Sjoerds Skoalle gaat. Juf Jolanda laat weten dat ze toch wel even heeft moeten slikken in het besef dat De Tarissing nu echt dichtgaat. In ieder geval komt het personeel niet op straat te staan.


Lydia, Ingrid (voor) en Hugo, Imelda en Nynke verruilen na de zomer c.b.s. De Tarissing voor een andere school.

Foto: Sicko Hoogterp

Tien jaar geleden sloot De Tarissing, zich als een van de zeventien protestants-christelijke basisscholen in Dongeradeel aan bij de Vereniging voor PCBO. ,,Binnen het PCBO-verband is destijds een werkgelegenheidsgarantie afgesproken. Dat is comfortabel geregeld. Zodoende kunnen de leerkrachten elders binnen de organisatie worden in gezet, legt De Groot uit. Hij laat weten dat in de nieuwe formatie de Foeke Sjoerds Skoalle er een zesde leslokaal bij krijgt en dat het aantal formatieplaatsen hier van zes naar zeven zal stijgen.

Met het verdwijnen van de christelijke basisschool keert Nes in feite weer terug tot de allereerste jaren van de twintigste eeuw, toen de Nessemer kinderen naar de legere skoallen van Oosternijkerk, Paesens en Wierum reisden.

Nadat in 1904 een schoolvereniging onder voorzitterschap van G. Schreiber was opgericht - hij zou tot 1932 preses blijven - werd in 1908 de lagere school gesticht. Schoolhoofd werd P. de Haan. Hij werd in 1919 opgevolgd doorJ. de Vries en vervolgens nam meester Witterholt in 1927 het roer over, gevolgd door korte periodes Van der Mark, D. Roosjen en L.C. van Dijk. In de jaren vijftig kende de school een bloeiperiode onder meester Plantinga. In het jubileumjaar 1958 toen de school een halve eeuw bestond, begon de periode-Elgersma (1958-1966). Daarna volgden Geert Veldstra (1966-1983) en meer recent onder meer Klaas Fokkinga en Willy de Groot.

Inmiddels was de lagere school in de jaren tachtig gefuseerd met de kleuterschool De Oanrin en omgedoopt tot basisschool De Tarissing toerusting of voorbereiding. Deze naam werd bedacht door Geertje Veldstra - Van der Schaaf, de echtgenote van het toenmalige directeur.

De Groot laat weten dat de school aan de Wiesterwei ooit vele tientallen leerlingen heeft geteld. ,,In 1979 zaten hier nog negentig kinderen in de schoolbanken. Dat het gaandeweg minder is geworden, wijt hij mede aan de ontvolking van het platteland. ,,De sluiting van onze school maakt deel uit van eenlanglopend proces. ,,Het toont het verval van een agrarisch dorp. Vroeger woonden hier veel boeren en heerste er grote bedrijvigheid. In Nes waren vroeger alleen bijvoorbeeld wel zestig paarden, dus had de smid hier wel werk. De schaalvergroting en het probleem van de bedrijfsopvolging heeft ertoe geleid dat veel inwoners zijn weggetrokken naar elders. Door de afname van de bevolking is het niveau van de voorzieningen gedaald, al kun je dit laatste ook omdraaien.

De Groot signaleert dat er tegenwoordig niet zoveel Nessemers hun brood meer in Nes verdienen en dat de noodzaak om yn  eigen doarp te wonen bijna niet meer aanwezig is. ,,Mensen trekken weg en vroeg of laat kom je een keer onder de minimumnorm van 23. Zo beschouwd zit die school aan het eind van het geschetste proces.

Het behoud van de laatste school in een dorp is, volgens hem, van wezenlijk belang met het oog op de leefbaarheid. Helaas ontkom je soms echter niet aan definitieve sluiting. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat het mij verbaasd heeft dat De Tarissing het toch nog tien jaar heeft volgehouden. Als we in 1996 niet in PCBO-verband waren samengegaan, waardoor de opheffingsnorm al naar beneden kon worden bijgesteld, waren er nu al meer scholen dicht geweest. Wierum staat ook een beetje op de wip. Nu gaat het nog wel, maar stel dat er drie gezinnen naar elders verhuizen, dan kun je toch in de problemen raken. Persoonlijk denk ik dat het voor Nes en de Nessemers nu zaak is dat men zich gaan heroriënteren op vragen als wie/wat zijn we?, wat willen we? en waar willen we naar toe? Kortom, met nieuw elan de toekomst tegemoet en zeker niet bij de pakken neer gaan zitten.

 

Plezierig stratenvolleybaltoernooi Nes
   
   Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 13 juli 2006
   
  vollybal 2006
             

Het volleybalteam van de caravan verraste iedereen door in kostuum op te draven voor de sportieve strijd.
 Foto: Renny van Dijk

NES (D)  Voor Nessumers is het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi één van de gezelligste avonden van het jaar. Afgelopen vrijdag was het weer zover en het sportveld was als vanouds vol mensen. Maar liefst dertien teams streden op drie velden om de wisselbeker. De vele kijkers hadden er net zoveel plezier in als de spelers.

Het weer was prima, uit de installatie van Klaas en Wilco Sijtsma klonk gezellige muziek en Dorpshuis de Nespel zorgde voor koffie en frisdrank op het veld. De caravanjeugd verraste iedereen door met een gekostumeerd team te komen: vijf boeven in geel-zwarte streeppakken en een politieagent namen het op tegen de stratenteams. De organiserende buurtvereniging Balstienbuorren en de scheidsrechters zorgden voor een vlot verloop van al die wedstrijden.

Er viel geen wanklank, er waren geen blessures en er werd fanatiek, maar vriendschappelijk gespeeld. Veel spelers moesten zichtbaar wennen aan de ballen. Die waren aan de lichte kant en lieten zich makkelijk veel te ver weg slaan.

Na de eerste rondes bleven de zes sterkste teams over. Op twee velden tegelijk werd gestreden om de eerste tot en met de derde plaats en om de vierde tot en met de zesde plaats. Prijzen waren er voor de nummers 1, 2 en drie. Die werden na afloop uitgereikt onder genot van een drankje in Dorpshuis de Nespel. Het team Hoofdstraat/De Kamp kwam als overwinnaar uit de bus en zij namen de wisselbeker in ontvangst. De Wiesterwei 1 werd tweede en Hoofdstraat/Voorstraat eindigde als derde.

 

Folkert van der Meulen onderscheiden

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 15 mei 2006

 

   vdMeulen
   
 

Folkert van der Meulen draagt zijn Koninklijke onderscheiding en in de doos zit de draaginsigne van de Vereniging Rentmeesterlijk Beheer. Naast de jubilaris deelt zijn vrouw Tet in de vreugde.  Foto: FDS Fotopress

NES (D)  Gister werd in de gereformeerde kerk van Nes de heer Folkert van der Meulen in het zonnetje gezet omdat hij al zestig jaar de vaste organist van de kerk is. De dienst werd afgesloten met psalm 150, net als tien jaar geleden toen Van der Meulens vijftig jarig jubileum gevierd werd. Toen zong de gemeente de psalm   capella omdat het dierbare orgel plotseling dienst weigerde. Nu werd het lied virtuoos begeleid door organist Martin Mans uit Woerden. Maar voor het zover was wachtte Van der Meulen een hele serie verrassingen.

In de eerste plaats de aanwezigheid en het prachtige spel van Martin Mans. Van der Meulen is een groot bewonderaar van hem en daarom werd het gastoptreden van Mans hem als cadeau aangeboden door kerkenraad en gemeente. Terwijl iedereen geboeid luisterde naar zijn spel, was burgemeester Roel Cazemier door de zijdeur binnengeslopen.

Hij bracht de grootste verrassing mee. Getooid met ambtsketen typeerde hij Van der Meulen als een man die met hart en ziel is toegewijd aan de gereformeerde kerk in Nes. Hij memoreerde dat Van der Meulen al zo’n 3000 zondagen de gemeente heeft laten zingen, zomer en winter door. Daarbij is hij ook nog verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel en is hij dertig jaar koster geweest. Toen Cazemier ineens zei ,, Het heeft hare majesteit behaagd€ was het voor iedereen duidelijk: een Koninklijke onderscheiding! Folkert van der Meulen is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau en de burgemeester speldde het lintje op zijn revers.

Ook de dienst onder leiding van dominee De Pee stond in het teken van de feestelijke gebeurtenis. De liturgie was samengesteld rond Efeziérs 3 (14-21) waarin Paulus de knieén buigt voor de Vader. aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.€

Het loflied, het Ere zij God, duurt al heel lang aldus ds. De Pee. Het begon in Bethlehem en het duurt nog steeds. Wij moeten ons daar bij blijven bepalen, want wij mensen raken gemakkelijk onder de indruk van onszelf en van anderen.

Een organist is daarbij een belangrijke factor, want hij helpt het loflied gaande te houden en God troont op onze lofgezangen. Zolang wij ze blijven zingen, blijft God bij onze gemeente. Ds. de Pee vertelde hoe hij Van der Meulen heeft leren kennen als een bescheiden en eenvoudige man die altijd bezig is en bezig blijft. Het orgelspelen doet hij met handen, voeten en hart voor de drie-enige God.

Ondertussen kwam de volgende verrassing: de kinderen uit de gemeente hadden in de kindernevendienst een cadeau voor hem gemaakt en boden het met zijn allen aan. Na de zegen was het nog geen tijd voor psalm 150. Er was nog een verrassing.

De heer E. van der Zee (voorzitter kerkenraad) sprak Van der Meulen toe. Hij vertelde over diens nauwe betrokkenheid bij het orgel van Nes en bij de restauratie daarvan. Van der Meulen ontwierp het pijpenfront toen het orgel rond 1980 werd gerestaureerd en uitgebreid naar 28 stemmen. En hij vertelde hoe de jubilaris al orgelles kreeg van Anne de Jong toen hij nog maar negen jaar oud was.

Later bekwaamde hij zich verder bij omke Folkert Smit, de toenmalige organist in Nes. Toen Van der Meulen 18 was (1946), volgde hij Smit op als vaste organist en ging hij lessen nemen bij Arnold Feddema. In 1975 haalde hij het diploma Kerkelijk Orgelspel . Van der Zee overhandigde Van der Meulen een gouden draaginsigne met briljant en een oorkonde namens de Vereniging Rentmeesterlijk Beheer. Hij wilde hem opspelden. Dat ging niet omdat de burgemeester hem voor geweest was met het lintje, dus werd het fraaie kleinood weer zorgvuldig opgeborgen in het doosje.

Vervolgens riep Van der Zee Martin Mans naar voren om hem te bedanken. Die maakte onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om eerst Van der Meulen te feliciteren en een gesprekje met hem te voeren. Toen was er psalm 150 en na de dienst konden eindelijk al die mensen in de tjokvolle kerk de glunderende jubilaris en zijn vrouw Tet feliciteren.

 

Nessumers willen leven in de brouwerij

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 11 mei 2006

   leven in de brouwerij
   
 

Wat gebeurt er met het gebouw van cbs de Tarissing als de school haar deuren straks sluit? Moeten er woningen gebouwd worden op dit terrein of is het een geschikt onderkomen voor de jeugd?            Foto: Alex Bouma

 

NES (D)  Hoe houden we het dorp in de toekomst zo leefbaar mogelijk? Die vraag stond afgelopen maandag centraal in Nes. De Vereniging voor Dorpsbelangen had twee weken geleden bij alle Nessumers een korte enquête met hoofdzakelijk meerkeuzevragen in de bus gedaan. Iedereen was uitgenodigd om maandagavond met een ingevulde enquête naar Dorpshuis de Nespel te komen en mee te praten.

Zo’n 45 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging en zij brachten 30 ingevulde formulieren mee. De antwoorden werden snel geteld en voor iedereen leesbaar op grote vellen papier geschreven.

Levendigheid op straat, activiteiten (iets te doen), gezelligheid en werkgelegenheid scoren hoog op de vraag: Wat mist u het meest in Nes Nessumers willen wat leven in de brouwerij en ze willen een plek om elkaar tegen te komen. Tijdens de rest van de avond komen die punten steeds weer terug. Ze blijken uit de antwoorden op de enquêtevragen en ze komen naar voren in de gesprekken.

Een winkel voor kleine, dagelijkse boodschappen en een kroeg zijn de voorzieningen die het meest gemist worden. De aanwezigen zijn realistisch genoeg om te beseffen dat Nes te klein is voor een eigen supermarkt, of een kroeg, maar er wordt gebrainstormd over alternatieve mogelijkheden. Misschien zou iemand een klein winkeltje aan huis wel zien zitten? Mogelijk zou de Nespel wat meer de functie van kroeg kunnen krijgen?

Aan activiteiten missen de mensen vooral recreatiemogelijkheden buiten, cursussen, creatieve activiteiten en activiteiten voor jongeren. Als de caravan gaat verdwijnen moet er iets voor de jeugd gebeuren vindt men. In het dorpshuis bijvoorbeeld en Dorpsbelang zou zich ook wel wat meer op de jeugd kunnen richten.

Graag wil men ook meer bedrijvigheid in het dorp en dan het liefst gericht op recreatie en toerisme. Kan er niet iemand een minicamping beginnen? En een terrasje voor dorstige fietsers en wandelaars? Kunnen we de wadlopers niet iets leuks bieden zodat ze niet alleen naar Wierum gaan, maar ook in Nes komen? Iemand tipt het bestuur om vooral eens goed te kijken naar de gemeentelijke plannen voor integrale gebiedsontwikkeling.

Ideeën zijn er genoeg, maar waar moeten al die activiteiten onderdak vinden? In de Nespel? Dat zou mooi zijn, maar de Nespel is beperkt in ruimte, menskracht en mogelijkheden.

Zou daar niet een vaste beheerder op kunnen? Iemand met een uitkering bijvoorbeeld? Wat gebeurt er met het gebouw van cbs de Tarissing als de school haar deuren straks sluit? Daar zou veel ruimte zijn om van alles en nog wat aan activiteiten te ontplooien.

Er wordt uitgebreid gediscussieerd of het beter is om woningen te bouwen op het terrein van de Tarissing, of dat het gebouw moet blijven met een nuttige invulling voor het dorp. Het lijkt een heel geschikt pand om een nieuw onderkomen voor de jeugd in te creëren.

Er blijkt verwarring te zijn over de plannen van de gemeente met het gebouw. Dorpsbelang heeft heel andere informatie gekregen dan één van de aanwezigen in de zaal. Het bestuur zal zo snel mogelijk uitzoeken hoe het nu precies zit.

Is het mogelijk om in de toekomst meer jonge mensen naar Nes te trekken en hoe dan? Door woningen te bouwen, door vervoer te regelen voor kinderen naar scholen buiten Nes en door het dorp te promoten vindt men. Een fietspad van Nes naar Oosternijkerk staat ook hoog op het verlanglijstje.

In de enquête stond een vraag over samenwerking tussen de verschillende clubs binnen het dorp. Die is voor velen niet zo duidelijk. Er wordt gevraagd of vergaderingen en activiteiten niet wat beter op elkaar afgestemd kunnen worden want veel mensen zitten in meerdere besturen. De meesten vinden de samenwerking met Oosternijkerk, Lioessens, Morra en Paesens-Moddergat binnen het cluster een goede zaak, maar de vraag rijst waarom er niet meer wordt samengewerkt met Wierum.

Een enkeling ziet het nut van samenwerking niet, maar de meesten denken dat samenwerking de enige mogelijkheid is om iets van de grond te krijgen en om de dorpen levendig te houden. Als regio sta je sterker dan als dorp alleen en kun je veel beter reclame maken, mensen trekken en activiteiten ontplooien.

De avond maakte duidelijk dat de Nessumers het aardig met elkaar eens zijn over wat ze willen. Dorpsbelang benadrukte dat de vijf bestuursleden de hulp van veel Nessumers nodig zullen hebben om iets te kunnen doen met al die wensen en ideeën. Eerst zal het bestuur samen met het bestuur van de Nespel proberen tot een samenhangend plan te komen. Vervolgens zullen de gemeente, de woningcorporatie en Doarpswurk benaderd worden om mee te denken en waar mogelijk hulp te bieden.

 

Autopuzzeltocht Nes met lastige bonusvraag

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 1 mei 2006

NES (D)  Zaterdag was het weer zover: de koninginnendag autopuzzeltocht van Nes werd gereden. 31 Auto’s reden zo’n 65 kilometer terwijl de inzittenden aan de hand van cryptische aanwijzingen hun route vonden en het antwoord zochten op 21 vragen.

Mijn chauffeuse Tjikke en ik zijn warempel nergens mis gereden, we beginnen het te leren. Hoewel, net als voorgaande jaren hadden we de vragen af en toe onderschat. Zoals de laatste: ,, Heeft u genoten? € Dat hebben we zeker, de route was prachtig. Hij voerde ons via mooie binnenwegen naar Raard en Lichtaard, naar Reitsum, Janum en Aldtsjerk, Mônein en Sybrandahuis, Waaxens en Wierum. De zon scheen en de lucht was fraai. We vullen enthousiast ,, Ja” in.

Fout! Er stond ergens een bord met het woord dorpsgenoten en dat hadden wij niet gezien.

Om de vijf minuten mocht er een auto starten en dat bleek voldoende tussentijd om maar heel af en toe andere puzzelaars tegen te komen. Soms haalden ze ons met een rotgang in en vaak reden ze de andere kant weer op. Vraagje gemist? Vooral in Mônein werd flink heen en weer gereden op zoek naar zwanen aan de linkerkant van de weg. Wij hadden het zomaar door: die zwanen zaten op de Aleboerden. Kwestie van even snel twintig meter achteruit rijden en tellen maar. Achteraf waren we toch te haastig, we hadden er twee gemist. Eén van inhalende hardrijders was echt veel te haastig. Terug in Dorpshuis de Nespel hoorden we van een aan puin gereden versnellingsbak. Een sneue bak dus.

Zo’n puzzelrit is altijd weer leerzaam. Je komt op wegen en plekken waar je nog nooit geweest was en je wordt geattendeerd op dingen waar je anders aan voorbij zou rijden. We weten nu wie Anders Minnes Wybenga was en hoe oud hij werd. Hoe lang het lopen is van Holwerd naar Dokkum en van Waaxens naar Brantgum. Wat de Bouwepet is en wie er in 1963 “in bult op é holle€ had.

We deden het heel erg rustig aan, tenslotte wilden we geen snelheidsbekeuring. We waren met twee uur en drie kwartier om 19.00 uur weer binnen. En toen begon het wachten. De laatste deelnemers waren pas binnen rond 20.30 uur. Dat lag niet aan de route, maar aan de aantrekkingskracht van de patat in Wierum. Onder het genot van een drankje wachtten we de uitslag af.

De activiteitencommissie had zichzelf veel werk op de hals gehaald met de laatste vraag. De bonusvraag. Maak zoveel mogelijk bestaande Friese woorden met de letters van het woord reamskétel. Bij het nakijken van die vraag was een wurdboek nodig. Het was wel de vraag die uiteindelijk de uitslag zou bepalen, want per goed woord was een punt te verdienen. Wij hadden zes goede woorden en daar waren we als niet-Frysk-schrijvenden heel erg trots op. Het was niet genoeg. We eindigden met 67 punten ergens in de middenmoot.

De winnaars waren Durk de Jong, Baukje van de Wagen en Anneke Eelkema met 112 punten dankzij een lange lijst met goedgekeurde Fryske woorden. Tweede werden Jikke, Akki en Nynke de Beer met 103 punten. De derde prijs was voor Henny, Erik en Auke Meinsma en Oane Dijkstra met 101 punten. Vierde werden Jappie, Ytsje Baukje, Gerben en Jitske Eelkema met 96 punten. De vijfde prijs was voor Wynzen de Vries en Hoite Mollema met 91 punten. Sytse Fokkinga en Hendrik Heeringa wonnen met 41 punten de poedelprijs.

Johanna Schuurman

Overkapping Nes is er voor iedereen

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 27 april 2006

bushokje

Nes (D) op zoek naar nieuwe webmaster

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 6 april 2006

NES (D) Met zo’n 50 leden en genodigden was Dorpshuis de Nespel vorige week goed gevuld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Nes. Voorzitter Johanna Schuurman heette hen welkom. Ze gaf aan dat de ver-gadering niet in het Fries, maar in het Nederlands gevoerd zou worden van-wege een speciale gast uit Rotterdam: Gerda Tuijthof, de web-master van nesdongeradeel.nl. Ook de vertegen-woordigers van CDA, PvdA, FNP en ABD werden verwelkomd. De CU was met kennisgeving afwezig.

De notulen en het jaarverslag worden in Nes niet meer voorgelezen, de leden ontvangen ze samen met de uitnodiging thuis zodat ze rustig de tijd hebben om het allemaal te lezen. Ze werden zonder vragen goedgekeurd. Ook het financieel verslag was in orde. De kascommissie (Tineke Pauzenga en Jaap Fokker) verleende decharge. Pauzenga’s plaats zal worden ingenomen door Maaike Wassenaar. Zoals gebruikelijk gaf het Nespelbestuur inzage in hun financieel verslag en de voorzitter bedankte hen voor hun openheid. De eerste bestuurstermijn van Louis Keegstra zat erop en hij werd met algemene stemmen herkozen.

In de bestuursmededelingen meldde de voorzitter dat de plannen omtrent sloop en nieuwbouw in het kader van de herstructurering voorlopig op de lange baan geschoven zijn. Er is te weinig verloop in de bejaarden-woningen en er wordt niemand ge-dwongen te verhuizen. De gemeente is nog steeds in gesprek met een aan-nemer over aankoop van de vervallen boerderij midden in het dorp. Er wordt ook gekeken of er eventueel woningen gebouwd kunnen worden op het terrein van CBS de Tarissing die deze zomer definitief haar deuren sluit.

In ieder geval heeft het bestuur de toezegging van de gemeente dat het dorp mag meedenken over de nieuwe bestemming voor het pand en/of het terrein.

Het bestuur had op deze leden-vergadering de toekomstvisie voor Nes willen presenteren. Die is echter nog niet klaar. Er zijn zoveel veran-deringen gaande dat de gegevens uit de eerder gehouden enquête niet meer toereikend zijn. De school verdwijnt en er staan veel huizen te koop in Nes. Is het nog wel reëel om verjonging van het dorp als uitgangspunt te kiezen? Er zijn ook maatschappelijke ontwikkelingen gaande waar rekening mee gehouden moet worden.

Volgens de voorzitter is de tijd voorbij dat je het nog alleen afkunt als vereniging, of als dorp. Van boven af wordt steeds meer druk gelegd om samen te werken en om samen voorzieningen te realiseren. Dorpsbelang zal nog deze maand een korte vragenlijst rondbrengen waarin deze zaken aan de orde komen. Vervolgens wordt er een avond in de Nespel belegd om van gedachten te wisselen over de toekomstvisie. Naar aanleiding daarvan zullen het bestuur van Dorpshuis de Nespel en Dorpsbelang samen proberen tot concrete plannen te komen die kunnen worden voorgelegd aan de gemeente, de woningcorporatie en stichting Doarpswurk.

Voortaan zal het oud papier worden ingezameld door Muziekvereniging Soli Deo Gloria en Dorpsbelang. De opbrengst van Dorpsbelang zal worden gebruikt om de andere verenigingen in het dorp te steunen. De voorzitter riep de leden op om te helpen bij het inzamelen.

De website van Nes draait goed en het aantal bezoekers zit nu rond de 40 per dag. De voorzitter riep de verenigingen op om regelmatig kopij aan te leveren voor de site. Webmaster Gerda Tuijthof heeft aangegeven ermee te willen stoppen en het bestuur is dringend op zoek naar een opvolger. Gerda werd met daverend applaus en een presentje bedankt voor het vele werk dat zij in de site steekt. Een bedankje was er ook voor Luut Meinsma die namens Nes zitting had in de (vier dorpen)fietspadcommissie. Verder werd een oproep gedaan voor vrijwilligers voor de nieuwe feestcommissie. 2008 lijkt nog ver weg, maar een dorpsfeest vraagt veel voorbereiding. Sylvia Jagersma en Oane Keegstra hebben toegezegd weer mee te doen. Tot slot deed de voorzitter een mededeling op verzoek van de familie Anema. Zij hebben problemen gehad met de AID door anonieme meldingen vanuit het dorp. Ze lieten weten hun hertenkamp te zullen opdoeken als de melders zich niet bij hen bekend maken.

Tijdens de rondvraag kwam het verzoek of Dorpsbelang zich sterk wil maken voor een fietspad tussen Nes en Oosternijkerk, aangezien de huidige situatie gevaarlijk is voor fietsende kinderen. Daarnaast werd gevraagd of er in clusterverband bezwaar kan worden gemaakt tegen de onduidelijke en onlogische wegbelijning tussen Metslawier en Ternaard en tussen Ee en Engwierum. Er blijken problemen te zijn met één van de nieuwe drempels die zijn aangelegd, het vlak is te kort om er goed met een tractor met ploeg overheen te rijden. Het bestuur zegde toe dat met de gemeente te bespreken.

 

Makke yn'e regio Dokkum

Ondernemend Dongeradeel, voorjaar 2006

JBMachJBMach2JBMach3

Doodgeborene blijft altijd deel van gezin
 Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 23 maart 2006

NES (D) De grootste vereniging in Nes is begrafenisvereniging De Laatste Eer. Op 1 januari 2006 waren er 333 leden. 33 van hen zijn aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering in Dorpshuis de Nespel.

Voorzitter Rense de Graaf heette hen welkom, in het bijzonder Gé en Rennie Riemersma die het kosterschap hebben overgenomen van wijlen Johannes Boelens, de kerkvoogdij, reservebode Klaske Elzinga en gastspreekster Manon Riemersma.

In zijn openingswoord benadrukte De Graaf het belang van de ledenvergadering, het is de gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over de vereniging.

Het afgelopen jaar heeft de vereniging zes uitvaarten verzorgd waarvan drie voor eigen leden. De aanwezigen herdachten de overledenen met een minuut stilte.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag werden goedgekeurd. Jappie Eelkema trad uit de kascommissie en wordt opgevolgd door Jan Teitsma die samen met Baukje van der Wagen volgend jaar de boeken zal controleren.

Naar aanleiding van de notulen meldde de voorzitter dat de nieuwe schaarwagen goed voldoet, er een reservewiel voor de baarwagen is aangeschaft en dat de planken die rond een graf worden gelegd zijn opgeruwd. Het bestuur heeft zich verdiept in de mogelijkheden van internetbankieren, maar daar blijken zoveel haken en ogen aan te zitten dat het voorlopig niet aan de orde is. Verder heeft het bestuur besloten dat de vergoeding bij overlijden van een kind (jonger dan 18 jaar) van wie maar één van beide ouders lid is de helft bedraagt van de normale ledenkorting. De aanwezige leden gaan daarmee akkoord.

In de rondvraag kwam van één van de dragers een vraag over de afmetingen van de schotten die in een graf worden geplaatst om de kist te laten zakken. Af en toe zijn die wel erg krap. Bode Rennie Riemersma legde uit dat die schotten indertijd zijn gemaakt op maat van de grootste kisten. Maar mensen worden groter en kisten dus ook. Er werd gevraagd of de vereniging ook bezig is met clustering met andere verenigingen. Daar zijn wel gesprekken over geweest, maar tot nu toe zonder resultaat.

In verband met zijn kinderen vraagt een lid om utens of iedereen lid kan worden van De Laatste Eer, of dat leden beslist in Nes moeten wonen. Dat hoeft niet, iedereen mag lid worden, zelfs iemand die in het buitenland woont.

Waarop gevraagd werd of de vereniging dan niet eens wat reclame moet gaan maken? Het bestuur denkt niet dat dit veel zal opleveren, terwijl het wel veel geld kost. Net als het maken van een website. Uit de zaal kwam de opmerking dat de vereniging gratis een eigen stekje kan krijgen op de dorpswebsite, maar dat daarvoor wel kopij geleverd moet worden. Er wordt nog even gepraat over de voor- en nadelen van het gebruik van een microfoon op het kerkhof. Af en toe wordt er één gehuurd van Oosternijkerk, want zelf aanschaffen is te duur. Gerard van Dijk (voorzitter Nespelbestuur) bood aan dat de vereniging gebruik kan maken van de boxen met draadloze microfoon die bij de nieuwe geluidsinstallatie van het dorpshuis horen.

Na de pauze was het woord aan Manon Riemersma. Zij kreeg zo’n 4 jaar geleden een doodgeboren baby en ze vertelde wat dat met haar en haar gezin deed en wat je allemaal overkomt als dat gebeurt.

Door het vertellen van haar verhaal wil ze iets positiefs doen met een negatieve ervaring. Zelf vindt ze doodgeboren geen prettig woord, liever gebruikt ze het Engelse Still born. Alles en iedereen is stil bij zo’n geboorte. De aanwezige leden zijn al net zo stil, onder de indruk van Manons verhaal.

Een procent van alle kinderen in Nederland wordt dood geboren en in 90% van de gevallen is de oorzaak onduidelijk. Voor de gezondheid van de moeder is het beter als een levenloos kind normaal geboren wordt. Meestal wordt de geboorte ingeleid nadat het gezin een paar dagen aan het idee heeft kunnen wennen. Na de geboorte wordt het kind onderzocht, maar sectie wordt alleen gedaan met toestemming van de ouders.

Manon vertelde uitgebreid over de keuzemogelijkheden die ouders hebben. Zelf wassen en aankleden, het kind mee naar huis nemen, wel of geen foto’s en video’s zien.

In het ziekenhuis worden hand- en voetafdrukjes, foto’s en video’s gemaakt die door de ouders op elk moment opgevraagd kunnen worden. Verder geeft het ziekenhuis een goede informatiemap mee waar onder andere ook ervaringen van anderen in staan.

Het verwerken van de geboorte van een levenloos kind is moeilijk. Bij rouwverwerking zijn herinneringen aan de overledene heel belangrijk, maar die zijn er niet. Voor de omgeving is het al heel snel een vergeten gebeurtenis, een doodgeborene laat niets tastbaars na.

Voor de ouders is het kind deel van het gezin en hij of zij blijft dat de rest van hun leven.

 

Jaarvergadering CPB Nes (D) met ananas

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 23 maart 2006

 

NES (D) De CPB in Nes maakte vorige week net als altijd van de jaarvergadering een feestelijke avond met hapjes en drankjes. Natuurlijk werd het officiële gedeelte niet vergeten, onder leiding van presidente Jetty Fokker werden de notulen en het jaarverslag voorgelezen en goedgekeurd en ook de financiën waren in orde. Bezoekdames Anneke en Hiltsje deden op rijm en met humor verslag van het afgelopen jaar en in de pauze lieten de leden zich het gebak bij de koffie goed smaken.

 

Na de pauze was het woord aan de heer K. van der Meer, groenteboer uit Damwoude. Hij legde uit wat er allemaal bij komt kijken om een groentezaak draaiende te houden. Iedere dag komt er verse aanvoer van groente en fruit en Van der Meer had het één en ander meegenomen. De dames kregen beschuit met aardbeien en stokbrood met verse salade. Ondertussen vertelde Van der Meer van alles over minder bekende groente- en fruitsoorten en gaf hij uitleg over de bereiding ervan. Zijn tip: hou het eenvoudig. Tot slot kreeg iedereen een ananas van hem mee.

 

Voor de CPB-avond van april is de Jan Zwart uit Moddergat uitgenodigd als gastspreker.


Jaarvergadering Soli Deo Gloria
 Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 9 maart 2006

NES (D) Vorige week hield muziekvereniging Soli Deo Gloria in Nes haar jaarlijkse ledenvergadering in Dorpshuis de Nespel. Ondanks de sneeuw kon voorzitter Arend de Graaf bijna alle leden welkom heten.

De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd en de kascommissie (Gerard van Dijk en Janneke Hoekstra) was tevreden met het financieel verslag.

Dankzij een subsidie van het Prins Bernhardfonds voor de aanschaf van een sopraansaxofoon die al in 2004 was betaald, plus de opbrengst van de tweejaarlijkse rommelmarkt, was er over 2005 sprake van een batig saldo. Het bestuur uitte zijn zorgen over het feit, dat het zonder deze extra inkomsten moeilijk zou zijn geweest om de begroting rond te krijgen. Gelukkig is het grootste deel van het instrumentarium nog redelijk tot goed en hoeven er geen grote uitgaven te worden gedaan. De voorzitter las het juryrapport voor van het optreden op 25 februari op het federatieconcours in Holwerd. Naast een aantal kritische noten was er ook lof voor het stuk Xylomania, waarbij vooral soliste Anja Dijkstra werd geprezen.

Het bestuur deed een aantal plannen voor dit jaar uit de doeken. Zoals het geven van een kerstconcert in de Nederlands-hervormde kerk in Nes, omdat dat vorig jaar een groot succes was. Op 3 juni zal Soli Deo Gloria een concert geven op de reunie van cbs De Tarissing en in het voorjaar wil het bestuur graag een koffieconcert organiseren. De leden stemden in met het voorstel van het bestuur om het komende jaar de samenwerking met dirigent Emke Kommerie voort te zetten. Het bestuur melde dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Nes dit jaar samen met de muziekvereniging het oud papier op gaat halen. Tot nu toe deed de verenging dit samen met de schoolcommissie, maar de school zal deze zomer haar deuren sluiten.

In de rondvraag werd gevraagd of de in samenwerking met de muziekschool uit Dokkum georganiseerde snuffelcursus voor leerlingen van de basisscholen in Nes en Peasens nog nieuwe muzikanten heeft opgeleverd. Zoals het nu lijkt, is er één aanmelding definitief. Ook werd nog ingegaan op de financiële situatie en de mogelijkheid om acties op te zetten. Het bestuur heeft aangegeven, dat bij acties wel alle leden van de vereniging hierachter moeten staan! Als afsluiting las Renny van Dijk een zelf geschreven gedicht voor waarin alle leden van het korps de aandacht kregen.

 

Jan de Vries wint weer tien over rood

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 23 februari 2006

       
   IM005241
       
 

NES (D) Biljartvereniging De Koarte Keu organiseerde afgelopen zaterdag voor de vijfde keer het 10 over rood toernooi en het was gezellig als altijd. De zestien deelnemers, onder wie één vrouw) speelden fanatiek, maar vriendschappelijk. 
Tussendoor was er een lekkere kop snert, werd er gedart en naar het olympisch schaatsen gekeken. Daar was speciaal een tv voor geinstalleerd. Jong en oud vermaakte zich. De gezellig muziek uit de nieuwe installatie van Dorpshuis de Nespel droeg daar een steentje aan bij. Jan de Vries won voor de tweede achtereenvolgende keer.

 
 

Op de foto de winnaars met hun prijzen. Van links naar rechts: Anja Bandstra (2e in de verliezersronde), Peter Visser (2e in de winnaarsronde), Jan de Vries (1e in de winnaarsronde) en Oane Visser (1e in de verliezersronde).Jan de Vries wint weer tien over rood

 
   
   
Olympisch succes voor JB Machinebouw uit Nes (D.)
 Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 16 februari 2006  
 
 NDCjanVisser2  
   Emmo Koetje (links) en Jan Visser in hun bedrijf in Nes (D) waar de metalen onderdelen van de schaatsen van wereldtoppers als Chad Hedrick, Joey Cheek en Shani Davis worden gemaakt  Foto: Klasina van der Werf
 
 

Ik sjoch mear nei redens as nei riders

NES (D) €žWy hawwe al fiif olympyske medaljes", zegt Jan Visser van JB Machinebouw uit Nes (Dongeradeel). Het bedrijf maakt alle metalen onderdelen van de schaatsen waar wereld­toppers als Chad Hedrick, Joey Cheek, Shani Davis, Cindy Klassen en Svetlana Zhurova op rijden. Gek genoeg willen de meeste Nederlanders nog niet op schaatsen rijden die deels in het Nessemer bedrijf van Visser worden gemaakt. Met uitzondering van Beorn Nijenhuis...

Zoals bekend kwam sprinter Nijenhuis tijdens de Winterspelen in Turijn in de eerste bocht door materiaalpech bijna ten val. Een beugel vlakbij het klapmechanisme was verbogen. €žDer skrokken wy wol fan, want Nijenhuis ried op `us' redens", aldus Visser. Al snel werd duidelijk dat de Nederlandse schaatser zelf schuldig was aan de verprutste vijfhonderd meter. Hij had de zogenaamde `brugjes' moeten vervangen, maar had dit niet gedaan omdat het niet goed aanvoelde. Visser: Gelokkich joech hy letter sels ta dat er it materiaal ferwiksele moatten hie. Foaral foar sprinters is dat tige wichtig. It is unfoarstelber hokfoar kreften der op it materiaal komme by de start."

In de voormalige smederij aan de Voorstrjitte is te zien hoe de schaatsen worden gemaakt. Het productiebedrijf is verantwoordelijk voor de messen, buizen en het klapmechanisme van Mapleschaatsen. Bij de hoofdvestiging van Maple in Diever worden vervolgens alle onderdelen in elkaar gezet.

Naast onderdelen voor klapschaatsen maakt JB Machinebouw ook shorttrackschaatsen. Vijfenzeventig procent van de shorttrackers op de Olympische Winterspelen rijdt op schaatsen van het merk Maple, weet Visser. Hij runt het bedrijf in Nes (D) samen met Emmo Koetje uit Anjum. Dochter Anja Bandstra-Visser werkt ook in de zaak.Het onderdeel van de schaats dat bij JB Machinebouw in Nes vervaardigd wordt.

Het bedrijf begon vijf jaar geleden nadat broer Oane Visser een slijpmachine uitvond waarop beide schaatsen tegelijk konden worden geslepen. Zowel de voormalige schaatsercoryfee Jan Bols als directeur Johan Bennink van Maple in Diever waren enthousiast. Oane hie gjin rumte om dy masines to montearjen en ik wol. Sa is it eins begun", vertelt Visser.
Inmiddels werken er zeven mensen bij de voormalige smederij waar vader Visse veertig jaar smid is geweest. Drie van hen werkten eerst bij metaalbedrijf Prins in Dokkum. De inmiddels 54jarige Jan Visser begon vroeger als bankwerker en was daarna 25 jaar lang loodgieter. Nu is hij dus weer bankwerker. ,It kin soms nuver rinne yn it libben."

De medewerkers van het Nesser bedrijf volgen de Olympische Winterspelen op de voet en delen mee in de feestvreugde. €žWy fine it prachtig as in Nederlander wint, mar it is noch moaier as in reedrider op as redens olympysk kampioen wurdt."

Dat de vele medailles to danken zijn aan de schaatsen wil Visser niet zeggen. De riders moatte it sels dwaan." Wel staat buiten kijf dat het materiaal dat JB Machinebouw levert van goede kwaliteit is. Anders reden al die schaatsers uit Amerika, Canada, China, Korea en Japan er niet op. Jan Visser heeft er geen echte verklaring voor dat de Nederlanders nog altijd voor Viking gaan en niet voor Maple. €žUs merk bestiet minder lang. Nederlanners stappe net sa gau oer op wat nijs."

Toch zijn er wel een aantal Nederlanders die op Mapleschaatsen rijden, zoals Groothuis en Romme. Volgens de laatste berichten wil ook Erben Wennemars op het merk overstappen. Verder is marathonschaatser Erik Hulzebosch een groot liefhebber van Maple. Hij is medeeigenaar van Maple-Skate. Hy komt hjir ek wol ris." Visser is er trots op dat de top in Turijn op schaatsen uit een klein dorpje als Nes rijdt. Hij heeft er vertrouwen in dat het bedrijf in de toekomst blijft groeien. €žDe redens wurde oer de hiele wrald ferkocht. En de wrald is grut." Wat voor technieken er gebruikt worden om 'snelle schaatsen' to creeëren, laat Visser in het midden. Dat is it geheim fan `e smid."
door Klasina van der Werf

 

Is het wel zo mooi als het lijkt?

Nieuwe Dockumer Courant, donderdag 16 februari 2006

toneel06NDCFoto: Alex Bouma

NES (D) Het leven van de familie Van Sloten lijkt van een leien dakje te gaan. Vader Eugene verdient geld als water met zijn bedrijf. Moeder Adelheid bewaakt zorgvuldig het decorum dat past bij hun stand. Dochter Marie-Claire gaat bijna trouwen met de keurige Jan-Willem Buitenveld die haar vader zal gaan opvolgen in de zaak. Maar is het allemaal wel zo mooi als het lijkt?

Acht spelers van de toneelvereniging in Nes brachten het vrolijke, moderne stuk Kalde kak en tatoeaazje€ afgelopen vrijdag in Dorpshuis de Nespel voor een zaal vol enthousiast publiek. Maar liefst de helft van de spelers maakte zijn debuut op het toneel, maar dat was niet te merken. Alle acht speelden met evenveel verve hun rol. De hulp van souffleuze Baukje van der Wagen leek ook niet vaak nodig. Dat is een compliment waard, ook aan regisseuse Johanna de Jong.

In het toneelstuk blijkt al snel dat het leven van de familie Van Sloten toch niet helemaal rozengeur en manenschijn is. Eugene (Wynzen Pauzenga) twijfelt of Jan-Willem (Arend de Graaf) wel een geschikte opvolger is, hij toont zo weinig initiatief. Marie-Claire (Tjitske Prins) twijfelt of Jan-Willem wel een geschikte echtgenoot is, hij is zo saai. Adelheid (Sylvia Jagersma) merkt niets van al die twijfels. Voor haar beginnen de problemen pas als er volkomen onverwacht een onbekende neef uit België komt logeren.

Neef Sjef Bruinsma (Gerben Torensma) is een volkse, joviale man die zich onmiddellijk thuis voelt en zich te goed doet aan Eugene’s dure cognac. Zijn vrouw Truus (Jeanette Visser) is uitgesproken dom en zorgt voor de nodige problemen. Hun stoere zoon Boris (Jenne van Dijk) is recht voor z’n raap en zegt wat hij denkt. De bekakte Van Slotens hebben het er moeilijk mee, maar zijn te beleefd om ze de deur uit te sturen. Hun leven wordt door de Bruinsma’s behoorlijk op zijn kop gezet.

Dan komt ook nog huisvriendin Svetlana Karpatov (Jenny Eelkema) op bezoek. Zij is onmiddellijk gecharmeerd van de familie uit België en leest haar vrienden de les over hun bekakte gedrag. Ondertussen verdrinkt Truus bijna, probeert Boris indruk te maken op Marie-Claire, en stapelen de vragen zich op. Wie zijn die onbekende familieleden nu eigenlijk? Gaat Marie-Claire trouwen met Jan-Willem, of niet? Zou Sjef er in slagen de telefoon te repareren? En oh ja: hoe zit het met de ouders van Adelheid? Komende vrijdag worden de spelers nog een keer fraai geschminkt door Jikke Sijtsma en voeren ze het stuk voor de tweede keer op. De avond begint om 19.45 en na afloop is er net als afgelopen vrijdag een verloting.