Zonder cultuur geen ontwikkelde samenleving

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 14 november 2005

  Anke  
 
 

Anke Bijlsma is druk in de weer met het instuderen van de teksten van het stuk Oer Him. ,,Mijn favoriete artiest is mijn zoon Hylke, wanneer hij aan het zingen en piano spelen is.                    foto Alex Bouma

 
 

NES (D.) - Anke Bijlsma werd op 8 maart 1971 in Brantgum geboren. Naderhand werd Driesum haar domicilie. Later is ze gaan samenwonen in Damwoude, om vervolgens via `tussenstation' Ternaard uiteindelijk in Nes uit te komen. Veel mensen kennen haar wellicht nog alsaerobics-instructeur bij Bodde Bouman Sportcentrum in Dokkuur of als onderwijzeres. Maar momenteel is ze haar druk aan het voorbereiden op haar rol in het stuk Oer Him, dat zondag voor een uitverkocht huis in premiëre gaat.

Oer Him is een zogenoemde Dreamlab-productie geschreven door haar man, Gerrit Breteler. Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum heeft Tryater 'It Dreamlabfuns' in het leven geroepen, een fonds om (met name) jonge acteurs en theatermakers rond Tryater een kans te geven. In Oer Him speelt Anke samen met Marijke Geertsma. Het stuk, geregiseerd door Jan Arendz, handelt over eeuwenoude menselijke eigenschappen als angst, liefde, verlangen, boosheid, hypocrisie, opportunisme enzovoort welke in een steeds veranderende (agrarische) wereld niet veranderen.
 

Mijn huidige functie(s):
Burgerlijke staat:

Ik ben getrouwd met Gerrit Breteler. We hebben twee kinderen,
Anne-Goaitske (9 jaar) en Hylke (2 jaar). 

Mijn favoriete internetsite:
info@gerritbreteler.nl, deze site zijn we aan het opbouwen, maar hij staat al op het net. 

In mijn vrije tijd doe ik het liefst:
Sporten, lezen, achter de zeedijk wandelen en gewoon lekker thuis wat aan rommelen.

Ze mogen me midden in de nacht wakker maken voor
Een reis met het vliegtuig naar een leuk vakantieoord.

Het gerecht dat ik het lekkerste kan bereiden:
Lasagna, al moet ik er wel bij zeggen dat ik bijna nooit hoef te koken omdat Gerrit dat doet.

Welk dier zou ik willen zijn:
Een grote sterke vogel, dan kun je gewoon overal heen vliegen, zijn er geen grenzen en je hebt een aangenaam perspectief.

Mijn favoriete vakantieland of - streek:
De Waddeneilanden, vooral Schiermonnikoog.

Waar ik bang voor ben:
Dat ons landschap niet goed beschermd wordt in Dongeradeel en dat hier te veel visuele vervuiling terecht komt.

Grootste ergernis:
Bedrijfsloodsen zonder schaamgroen. Bossage om loodsen heen zou verplicht moeten zijn.

Ik word gelukkig van:
Mijn kinderen als ze buiten hebben gespeeld en daarna van tot tot teen vies zijn. Dan is er tenminste écht gespeeld!

De tv gaat op een ander net als:
Er voetbal op komt.

Mijn favoriete artiest: .
Mijn zoon wanneer hij aan het zingen en piano spelen is.

Deze week heb ik gelezen:
Heel veel in het script `Oer him', daarnaast in het script `Lier fan't Tricht' , een productie waarmee ik momenteel ook repeteer. Verder iedere dag het NRC Handelsblad en op woensdag de Dockumer Courant. Aan boeken lezen kom ik deze weken even niet toe.

Mijn grootste miskoop:
Ik weet het niet omdat ik mij daar niet echt druk over kan maken.

Mijn grootste deugd en ondeugd:
Ik kan veel tegelijk aan zolang het maar goed voorbereid en georganiseerd is. Wanneer alles bijelkaar komt en ik het gevoel heb dat ik op geen enkel vlak het maximale er meer uit kan halen, dan krijg ik last van `stress'.

Wat wilde ik als kind graag worden:
Schooljuf of archeoloog.

Wat is er de laatste tijd verbeterd in mijn gemeente en wat kan er nog beter?
Er zijn veel nieuwe fietspaden bij gekomen, dat vindt ik een prima zaak. Ook zijn er opknapbeurten voor sommige dorpen geweest, heel goed. Wat er beter kan? Nog meer fietspaden, bijvoorbeeld van Nes naar Oosternijkerk, temeer omdat nu alle basisschoolleerlingen van Nes naar Oosternijkerk moeten fietsen.

Hoe ziet mijn gemeente er in de toekomst uit?
Een gemeente die het moet hebben van zijn `rust- en ruimtetoerisme' en dus zuinig met het cultureel erfgoed omspringt.

De lelijkste en de mooiste plek in mijn gemeente zijn:

Het lelijkste vind ik dat lichtgroene hoge gebouw op het nieuwe industrieterrein van Dokkum, wansmaak vind ik dat? De mooiste plek vind ik in en rond de dorpen, waar mensen de moeite nemen om een oud gebouw weer in zijn glorie te herstellen. Ik wil hier met name noemen bijvoorbeeld het voormalige winkelpand van de familie Tanja in Oosternijkerk. Ze hebben er weer een juweeltje van gemaakt, een aanwinst voor het dorp vind ik zoiets. Dat zou rijkelijk ondersteund moeten worden.

Mijn meest ontroerende moment tot nu toe:
De geboorte van mijn kinderen.

Ik trek (te) veel geld uit voor:
Lekker eten en drinken.

Een toneelgezelschap als Tryater moet zich niet afhankelijk maken van subsidies, maar zelf de broek kunnen ophouden.
Als ze voldoende kwaliteit bieden, komt het publiek en dus het geld vanzelf.
Daar ben ik het totaal mee oneens. Wanneer je kwaliteit wilt bieden kost dat een paar centen, zoals in iedere branche. Wil je dit niet door berekenen aan de klant dan zal er dus subsidie bij moeten. Anders zou een kaartje voor een concert of theater gewoon te duur worden. Wanneer je professionele mensen in dienst hebt mag je kwaliteit verlangen. Daarbij vind ik dat de overheid verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg, het onderwijs, maar ook voor de cultuur. Zonder cultuur geen ontwikkelde samenleving 

Mijn grootste Nederlander aller tijden:
Ik bewonder diverse mensen, maar ik denk dat alleen Grutte Pier in aanmerking komt voor de titel `aller tijden'.

Mijn motto:
Spring eens in het diepe

Waag eens een gok

Op dit moment speel ik dus in de produktie Oer Him. Dat houdt in vijf dagen in de week repeteren en dan thuis 's avonds en 's ochtends vroeg teksten leren. Op 20, 21 en 22 november zijn de voorstellingen in het Tryater- gebouw de Fiverskoalle in Leeuwarden.

 

 

 

C.P.B. út Nes op stap !

Nieuwe Dockumer Courant, maandag 3 oktober 2005

De froulju fan de C.P.B. út Nes
ha meielkoar der in middei op út west.
De reis gie diskear op Dokkum oan
en dat foldie har ollegear skoan.
De Dokkumer trekschuit lei foar har klear,
der waard ynskeept by “it Stalt” dizze kear.
Want by de Syl lei alles oer de kop
dus stapten wy foar de Posthoorn op.
It farren foldie de dames tige skoan
en ek it waar spande dizze dei de kroan.
It sintsje wie der lekker by,
dit soarge mei foar in prachtige middei.
De hearen Essink en Brugman, twa frijwillige krâften,
farden mei de froulju troch de Dokkumer grâften
It gie op nei de Ealsumer Poarte en de Wâld Poarte ta
en de Skreiershoek kaam it selsskip ek oan ta.
Wat is der genoten fan de natoer en it wetter
it wie sa mar in dik oere letter.
Doe meielkoar nei de Breedstrjitte, nei de Chinees
ek dit wie foar de dames in feest.
Earst in borreltsje en dérnei in buffet
der waard efkes net op it “lijnen” let.
In iisko, kopke kofje of thee ta beslút
sa giene wy de Nesser kant wer út.
In moaie start foar de kommende wintertiid,
wêr’€t de dames in moai programma te wachtsjen stiet.
Hopelik komme hja ollegearre trou
ek dit jier wer nei it Grifformearde tsjerkegebou.

Elly Sijtsma