Onze doelstellingen

De Vereniging voor Dorpsbelangen Nes maakt zich sterk voor de belangen van het dorp en haar inwoners die bijna allemaal lid zijn van de vereniging.

Als u nog geen lid bent van de vereniging voor dorpsbelangen kunt u zich opgeven bij een van de bestuursleden.
Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar per huishouding.
U kunt uw lidmaatschap overmaken op rek. nr. 34.61.47.034 tnv Dorpsbelang Nes.
Wij stellen het op prijs als u uw lidmaatschap automatisch overmaakt.

Het bevorderen van de leefbaarheid in Nes heeft voor de vereniging hoogste prioriteit.

Belangrijke punten zijn daarbij:

 • Het behouden van bestaande voorzieningen.
 • Het realiseren van nieuwe voorzieningen.
 • Het bevorderen van de gemeenschapszin binnen het dorp.
 • Het verhogen van de verkeersveiligheid.
 • Het verfraaien van het dorpsbeeld.
 • Het promoten van Nes als prima woonplek.
 • Het onderhouden van contacten met overheden en andere instanties.
 • Het onderhouden van contacten met omringende dorpen.

Veel van dit werk wordt gedaan door de bestuursleden. Nog veel meer van dat werk wordt gedaan door andere Nessumers, al dan niet binnen een van de commissies van de Vereniging voor Dorpsbelangen.

Om dat allemaal in goede banen te leiden is een open communicatie met alle betrokken partijen van het grootste belang.

Zo communiceren wij:

 • Het bestuur geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die huis-aan-huis wordt rond gebracht in Nes.
 • Het bestuur onderhoudt goede contacten met de gemeente en andere instanties.
 • Alle leden kunnen meepraten op de jaarlijkse ledenvergadering.
 • Alle leden kunnen ten alle tijden de bestuursleden benaderen met vragen, opmerkingen en verzoeken.

Samenwerking staat hoog op de agenda van het bestuur van de vereniging.

Dit doen wij er aan:

 • De Nessumers worden zoveel mogelijk betrokken bij alles wat er moet gebeuren.
 • De vereniging ondersteunt naar vermogen alle initiatieven vanuit het dorp.
 • De vereniging werkt samen met een aantal andere, omringende dorpen aan gezamenlijke problemen en aandachtspunten.