Cluster "Rûnom de Donger"
 

Het cluster `Rûnom de Donger` is een samenwerkings verband van de omringende dorpen.

In dit cluster zitten vertegenwoordigers van de dorpen Nes, Paesens-Moddergat, Oosternijkerk, Morra en Lioessens.

Het bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de dorpsbelangen van de verschillende dorpen.

Per toerbeurt worden de voorzitter en secretaris aangewezen.

Ongeveer 4 keer per jaar is er een vergadering van het cluster.
Hier worden agendapunten besproken welke voor alle dorpen belangrijk zijn zoals infra structuur,
openbare orde, veiligheid en natuurlijk leefbaarheid.