Stichting Plus Bus Programma boek maart-april 2018

Beste mensen,

 

Hierbij weer ter info het programma maart/april van de PlusBus.
klik hier om te bekijken

 

 Met vriendelijke groet,

 

Henk Jaap Bakker

Mienskipswurker/coördinator Formulierenbrigade/Team Burenhulpdienst

Werkdagen di/wo/do/vr van 8:00-17:00 uur

Mobiel. 06-33215646

Tel. 0519-292223

bezoekadres Zuiderschans 10, Dokkum

Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelangen Nes

Dit jaar vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Dorpsbelang plaats op vrijdag 23 maart.


Graag willen bij deze ook niet-leden uitnodigen voor het tweede deel van ledenvergadering. Om 21.30 uur zal de heer Douwe Anema namelijk iets komen vertellen over belangenorganisatie Fêste Grûn Dongeradiel. Als Dorpsbelang steunen we deze organisatie, die zich onder andere bezighoudt met informatie verstrekken over de activiteiten en de gevolgen van de gasboringen door de NAM. 


Hopelijk zien we u de 23ste, 


Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Nes.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Beste inwoners van Nes,

Agrarisch Collectief Waadrâne is een vereniging waarvan de leden zich actief inzetten voor agrarisch natuurbeheer. Door middel van bijgevoegd artikel willen wij u graag vertellen over wat wij doen.

                     Klik hier om het artikel te openen

 

Met vriendelijke groet,

 logo-WAADRANE

Agrarisch Collectief Waadrâne

 

www.waadrane.frl

Enquête Dorpsvisie 2018

Beste Nessumer,

Zoals u al in de Nes Nijs van december 2017 heeft kunnen lezen, zijn wij als Vereniging voor Dorpsbelangen Nes gestart met het opstellen van een dorpsvisie voor Nes.

Een dorpsvisie is een belangrijk document want daarmee kunnen we laten zien wat wij belangrijk vinden, ook naar de gemeente toe. Om een goede dorpsvisie te kunnen opstellen, is het van belang om te weten welke zaken er nu leven binnen Nes maar ook uw wensen voor de toekomst.

Als Dorpsbelang zijn wij geïnteresseerd in de mening van alle inwoners, u hoeft dus geen lid te zijn van het Dorpsbelang om deze enquête in te vullen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15-20 minuten.

Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Geef bij elke vraag een antwoord tenzij anders aangegeven.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

U bent niet verplicht om op de enquête uw naam te vermelden maar wilt u uw gegevens toch achterlaten, is hier aan het van de enquête ruimte voor.

Als alles volgens planning verloopt zullen de uitkomsten van de enquête tijdens de jaarvergadering op 23 maart worden gepresenteerd en in de eerstvolgende uitgave van de Nes Nijs worden meegenomen.

Wij verzoeken u bij voorkeur om deze enquête online (via internet) in te vullen omdat dit het verwerken van de antwoorden vergemakkelijkt.

Klik hier voor de online enquête.

De online enquête is tot maandag 5 februari 2018 in te vullen.

Kunt u deze enquête niet online invullen dan halen wij de ingevulde enquête dinsdag 6 februari tussen 17 en 20 uur weer op.

Bent u op deze dag en/of tijdstip niet thuis, kunt u de ingevulde enquête voor 8 februari 2018 deponeren in de zwarte brievenbus van familie van Herwaarden, De Kamp 6.

Als u graag meerdere papieren versies wilt, dan kunt u deze ook op de Kamp 6 ophalen.

Stichting Plus Bus Programma boek jan-feb 2018

Beste mensen,

 

Voor jullie allemaal dit jaar de beste wensen!

Hierbij weer ter info het programma januari/februari van de PlusBus.

Ook deze keer weer gevarieerd. Klik hier om te openen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk Jaap Bakker

Mienskipswurker/coördinator Formulierenbrigade/Team Burenhulpdienst

Werkdagen di/wo/do/vr van 8:00-17:00 uur

Mobiel. 06-33215646

Tel. 0519-292223

bezoekadres Zuiderschans 10, Dokkum