Dorpsfeest Nes 2016 "Fan alle tiden"

Ook dit jaar wordt er weer een dorpsfeest georganiseerd in Nes. En wel op 9 t/m 12 juni. Dat zijn 4 dagen extra gezelligheid in het leukste dorp van Dongeradeel! Wij proberen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden met ouderwetse papieren nieuwsbrieven, updates via facebook en op deze pagina.

Het thema van het dorpsfeest is:

Een breed thema waar tijd centraal staat in wat voor vorm dan ook. Voor vragen over het komende dorpsfeest, kan er gemaild worden naar dorpsfeest@nes-dongeradeel.nl Ook mag daar de opgave van de buurtversiering, versierde wagens en erepoort naartoe gemaild worden, zodat wij een overzicht kunnen maken.

Wij hopen dat het weer een alsvanouds gezellig feest wordt!


Leden feestcommissie:

Anna Sijtsma - Voorzitter

René Elzinga - Secretaris

Jappie de Vries - Penningmeester

Anneke Smid

Tineke Talma

Sytse Fokkinga

Klaas Fokkinga


Facebook: https://www.facebook.com/Nes2016/?ref=bookmarks

Email: dorpsfeest@nes-dongeradeel.nl

 

Programmaboekje dorpsfeest Nes 2016

Het programmaboekje is klaar en rondgebracht bij de Nessumers huis-aan-huis. Voor de Nessumers-om-úttens en alle geinterreseerden is de mogelijkheid om het boekje te downloaden.

Klik hier om het programmaboekje te downloaden (.pdf)

6e nieuwsbrief

5e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief
3e nieuwsbrief (In Nesnijs)